Lokalavis for Åsane og omegn!
  • AKJSONERER:  Roy Hegglund har kjepet for tunnel og bedre vei nordover i en årrekke. Fredag stilte han opp og aksjonerte ved Hylkje sammen med rundt 50 andre. 

Aksjonen langs E39:

Frykter ringvei Øst vrakes: – De har null respekt for menneskene som bor her ute

– Vi begynner å gå tom for tid. Dette er respektløst.

Dagens aksjon hadde et klart budskap: «Ny tunnel. Nå!».

– På fredag  blir det en aksjon ved lyskrysset på Hylkje. Håper at du kan delta i vår aksjon som er ment å fortelle politikerne at det faktisk bor folk her ute som har noe å si hva gjelder ny E39 i området. Det ser ganske positivt ut hva gjelder utvelgelse av ny trasé, sier en av akjosnistene, Roy Hegglund til ÅT. 

Han har bodd i området i flere tiår og kjempet, i liket med flere andre, en lang og hard kamp siden slutten av 1980-tallet for å utbedre Europaveien.

Statens Vegvesen og fagetaten i Bergen kommune har anbefalt lang tunell fra Vågsbotn til Klauvaneset. Saken er nå til behandling hos byrådet i Bergen.

– Men vi er redde for at de kan stikke kjepper i hjulene for en slik tunell. Alle er enige, men hva driver Byrådet med? Prioritering av ringvei Øst med tunnelløsning skal sendes ut på høring. Det tar seks uker, og neste NTP behandles i mars.

– Vi begynner å tom for tid og frykter at hele ringvei Øst går i vasken, fortsetter Hegglund. 

Han raser mot somlingen i Byrådet og kaller det hele uforståelig:

– Det er uforståelig at ikke E39 blir prioritert. Vi har kjempet i over 40 år. De viser null respekt for menneskene som bor her ute, og som kjører denne veien hver dag. Dette engasjerer mange, for slik det er nå, føles det håpløst.

– Vi er i utgangspunktet glad for det Samferdselsministeren sa til Åsane Tidende da han besøkte Vågsbotn. Han snakket om at E39 var et stort problem. Det er vi enige i, men da må det legges penger tilgjeneglig.

E39 har vært inn og ut av NTP i en årrekke og ble avspist med 200 millioner kroner for perioden 2023-2029 i 2017, før pengene igjen ble satt på vent for prosjektet. 

– Denne veier er problematisk og trenger en oppgradering. Nå har Vegvesenet vist meg et detaljert og godt planarbeid. Det gjør arbeidet og prioriteringen blant mange andre vikitge veiprosjekter, enklere og mer reel. Skissen Vegvesenet har lagt frem virker veldig bra. Utbyggingsperioden vil ikke påvirke beboerne, og dette er gjennomførbart, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide til ÅT for to uker siden.

– Smalt og farlig

ÅT snakker også med et knippe beboere som har stilt opp under demonstrasjonen. Overgangsfeltet på Hylkje blir brukt ved å trykke på knappen for «grønn mann» og dermed skape litt kaos i trafikken – noe som førte til lange køer helt mot Eikås, slik ÅT omtalte: https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/10/30/koeene-staar-mange-kilometer/

Flere av de vi snakker med har bodd både 40 og nærmere 80 år på Hylkje.

– Det er smale veier og vanskelig for ambulanser å komme seg forbi i rushtiden. Kommer du fra en av de 15 avkjørslene i løpet av disse 9 kilometerne, kan du risikere å bli stående. Det er alltid køer og en ny vei her ute har vært snakket om og kjempet for siden 1980-tallet, sier de.

 

 

KAOS: Aksjonistene skapte kaos langs E39 fra klokken 14.
KAOS: Aksjonistene skapte kaos langs E39 fra klokken 14.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker