Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Thomas Flesland, uavhengig representant i Bystyret, reagerer kraftig på byrådets parkeringspolitikk, som han mener er virkelighetsfjern.

Debatt:

Virkelighetsfjern politikk

Å tillate fire gjesteparkeringer som skal fordeles på 168 boliger, og hvor beboerne i all hovedsak er over 60 år, er fullstendig uforståelig.

Debattinnlegg av Thomas Flesland, uavhengig i bystyret.

I oktober vedtok bystyret at Rolland borettslag skal få bygge ut en ekstra etasje på toppen av lavblokkene sine, som i dag består av 4 og 5 etasjer. Cirka to tredjedeler av beboerne er over 60 år, og borettslaget har lenge ønsket å etablere heis i byggene. Etter flere års arbeid har de landet på en løsning hvor man bygger en ny toppetasje i hele borettslaget, for å kunne finansiere heis og legge til rette for en mer universal utforming. I tillegg ønsker de å etablere to parkeringskjellere under bakken.

Etter behandling i bystyret, får borettslaget ja til å bygge en ny etasje. Men, parkering er det verre med. I dag har borettslaget parkeringskjellere under blokkene, samt en utvendig parkering med 30 plasser og en med 10 plasser (totalt 40 plasser) – hvor halvparten av disse primært er brukt som gjesteparkering.

Fagetaten landet på et kompromiss og tillot at alle boenhetene får hver sin parkering inne, og at 19 av de eksisterende uteparkeringene beholdes til gjester og handikapparkering. Dette ville borettslaget akseptere. Rødt og SV, sammen med bystyrepartiene AP, KrF, V og MdG mente derimot at dette var for mye. De mente det må holde med 4 gjesteparkeringer og handikapparkeringer. Resten av dagens uteparkering skal omgjøres til lek og utendørsopphold. Det skal også etableres haugevis av nye sykkelparkeringsplasser, selv om mange av dagens 197 sykkelparkeringer står ubrukte.

SV ville redusere parkeringsmulighetene ytterligere og omgjøre uteparkeringen til lekeplass. Plassen ligger altså tett ved en trafikkert vei, som leder til flere større boligfelt, skole og barnehage. I tillegg har borettslaget enorme arealer på andre siden av blokkene, hvor det i dag eksisterer både lekeplass og fotballbane. Borettslaget opplyser også om egne planer for å oppgradere disse arealene ytterligere. Det er ingen tvil om at disse eksisterende og skjermede leke- og friområdene er mer enn tilstrekkelig, og vesentlig bedre egnet til lek og moro for barna i området.

Videre, mente Rødt at det burde plantes skog (...) på dagens uteparkering. En kan da minne om at borettslaget grenser til Rollandsfjellet, som i stor grad er dekket av trær. Forøvrig har også borettslaget felt en del av trærne rundt parkeringsplassen, for å bedre solforholdene til blokkene nedenfor. Altså, for å gi en bedre bo- og livskvalitet. Men nettopp slike forhold er underordnet for Rødt og deres likesinnede. 

Dette vedtaket er dramatisk for borettslaget. Til tross for at myndighetene og kommunen selv legger opp til at eksisterende boligområder skal fortettes, og ønsker at eldre mennesker skal bo lengst mulig hjemme, er det stor fare for at planene skrinlegges. For beboerne er det nemlig viktigere å ha muligheten til å få besøk, enn å få heis i byggene. Å tillate 4 gjesteparkeringer som skal fordeles på 168 boliger, og hvor beboerne i all hovedsak er over 60 år, er fullstendig uforståelig. «Det er besøk og sosial omgang vi lever for», sier noen beboere.

Denne saken er et kroneksempel på hvordan byrådet opererer. MdG får uforstyrret diktere sine «ekstreme» standpunkter og ideologi, med solid støtte fra SV og Rødt. Arbeiderpartiet og resten av byrådet dilter etter. Det er ikke så viktig med borettslagets og innbyggernes behov og ønsker. Nok en gang velger politikerne å se bort fra fagetaten og borettslagets vurderinger, og tvinger gjennom sine personlige holdninger. Etter å ha vokst opp på Rolland - med god kjennskap og stor kjærlighet for området, føles dette vedtaket som trist og virkelighetsfjernt.

Andre saker