Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SNAKKER OM ÅSANE: Både politikk og miljø står på agenda når Fremtenkt inviterer åsabuen til Åsane kulturhus i dag. (Foto: Fremtenkt)

Slik vil de at åsabuen skal bli hørt om sin egen bydel

— Vi vil arbeide for at åsabuen skal bli hørt i spørsmål som vedrører dem og bydelen deres.

Hva synes du er det beste med Åsane? Hva skulle du ønske var annerledes? Hva drømmer du om for bydelen? Og hvordan kan vi sammen få til dette?

Det spørsmålet stiller den sosiale entreprenøren Fremtenkt, som åpner et Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider i Åsane kulturhus. Laboratoriet vil huse en serie arrangementer der åsabuere får komme til orde om utviklingen av sin bydel.

Det første arrangementet er et fremtidsverksted om Åsane sentrum. Fremtenkt hadde planlagt å avholde fremtidsverkstedet i kulturhuset, men på grunn av koronaviruspandemien gjennomføres det på nett, fredag den 20. november.

Fremtidens Åsane 

— Vi vil arbeide for at Åsabuer skal bli hørt i spørsmål som vedrører dem og bydelen deres. I Laboratoriet får alle si sin mening i et åpent demokratisk rom styrt av enkle regler. Målet er å komme opp med nye løsninger for den videre utviklingen av Åsane, løsninger som er fundert i erfaringene og ønskene til de som bor i bydelen. Alle som vil er hjertelig velkomne på våre arrangementer, sier Ragnhild Nabben fra Fremtenkt.

Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider er støttet av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, og har blitt til i dialog mellom Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor.

Nabben forteller at Kulturkontoret har møtt ideen med et åpent sinn.

– Vi hadde ikke fått til dette uten dem, sier hun.

– C-feltet og E39

Kultursjef John Kristian Øvrebø forteller at Kulturkontoret jobber for å koble folk, ideer og steder.

— Slik føyer vi stadig nye fasetter til det lokale kulturlivet, sier Øvrebø.

Fremtenkt samarbeider også med Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Etaten arbeider for tiden med et strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane (som blant annet inkluderer Åsane storsenter på vestsiden av E39 og den mye omtalte C-tomten, som kommunen nå eier, på østsiden).

— Et viktig poeng med Laboratoriet er å finne frem til nye former for samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. Det er stor vilje til positiv forandring, både blant innbyggerne vi har snakket med og i kommunen. Men hva skal denne forandringen gå ut på? Hvordan skal bydelen se ut i fremtiden? Når du er med på våre arrangementer er du med på å bestemme dette, forteller Sveinung Sundfør Sivertsen, også han fra Fremtenkt.

Fremtidsverksted om Åsane sentrum fredag 20. november

Den 20. november arrangerer Fremtenkt det første arrangement i Laboratoriet: Et (digitalt) fremtidsverksted om nettopp de delene av Åsane sentrum som er inkludert i kommunens planarbeid.

Åsane til UNESCO-toppmøte

I tillegg til å opprette Laboratoriet i Åsane utvikler Fremtenkt et undervisningsopplegg for lærere og elever i videregående skole, Fremtenkt ungdom. Opplegget er i tråd med de nye læreplanene som trådte i kraft høsten 2020, og utvikles i dialog med Fyllingsdalen videregående skole. Fremtenkt er også i ferd med å lage et kurs for arbeidsledige. I alle oppleggene er det et sentralt poeng å gi folk trening i "fremtidskyndighet", eller Futures Literacy som UNESCO kaller det.

— Fremtidskyndighet høres vanskelig ut, men det er egentlig ganske enkelt: for å ta gode valg i dag, må vi tenke over hvordan vi vil at verden skal se ut i morgen, forklarer Sundfør Sivertsen.

I desember skal Fremtenkt, sammen med Forskningsrådet, NIFU og UiS, være Norges bidrag til UNESCOs High-Level Futures Literacy Summit, som finner sted virtuelt den 8. og 9. desember 2020. Toppmøtet er blant annet rettet mot ministere fra ulike land. Henrik Aasheim representerer Norge. Her vil Fremtenkt legge frem Laboratoriet som et eksempel på arbeid med fremtidskyndighet i Norge.

— dette toppmøtet er en flott måte å få vist frem hvilke bra ting som skjer i Bergen, avslutter Ragnhild Nabben.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

FAKTA:

Om fremtidsverkstedet fredag 20. november.

Verkstedet vil foregå på internett, fra kl 17-20. Ingen forberedelse nødvendig—kom som du er! Dette verkstedet er fulltegnet, men det kommer flere arrangementer i rekken.

Om Fremtenkt

Fremtenkt er en sosial entreprenør med base i Bergen. De utvikler innovative opplegg for elever og arbeidsledige, arrangerer fremtidsverksteder og løser oppdrag for private og offentlige virksomheter. De er gode på FNs bærekraftsmål, UNESCOs fremtidskyndighet og Robert Jungks metoder for å vekke forestillingsevnen som motkraft mot resignasjon. Vil du vite mer om Fremtenkt og deres opplegg for arbeid, skole og næringsliv?

Les mer på: fremtenkt.no

 

Andre saker