Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Tertneskrysset er et naturlig knutepunkt for busskorrespondanse. I tillegg vil en holdeplass ved Blådalen sannsynligvis medføre dårligere busstilbud langs Ervikveien, skriver Knut Arne Vedaa i debattinnlegget.

– Bybanestoppet må ligge ved Tertneskrysset

Når bybanen skal bygges til Åsane må de beste løsningene velges. Da må det legges holdeplass ved Tertneskrysset.

Venstre-politiker Grete Line Simonsen hevder i ÅT 26.11 at foreslått bybanetrase i dagen langs Ervikveien er «best». Dette er direkte feil, grunnet holdeplassens plassering ved Blådalen sørvest for Griggastemma.

Tunnelalternativets holdeplass like sør for Tertneskrysset har bedre funksjonalitet enn dagløsningens holdeplass ved Blådalen på flere
vesentlige punkter.

For det første: nærhet til skoler og idrettsanlegg. Langs Tertnesveien ligger Tertnes videregående skole med toppidrettsgymnas, Åstveit skole, Åstveit idrettshall/svømmehall, Tertnes badmintonhall, og Åstveit idrettspark med to kunstgressbaner og friidrettsanlegg. Holdeplass ved Tertneskrysset har kortere avstand, veien til og fra hit går langs en hovedferdselsåre, og fra toppen av bakken, ca. 10 m fra innkjørsel til Tertnes VGS, er det, med litt fjerning av vegetasjon, direkte siktlinje
til holdeplassområdet. Dette betyr at veien vil oppleves som attraktiv, trygg å ferdes i, og lett å finne frem i. Den foreslåtte holdeplassen ved Blådalen derimot, ligger avsides i forhold til dette: veien herfra
går langs en blindvei mot et næringsområde, via en gangvei gjennom en skog og gjennom et boligområde.

For det andre: byutvikling. Det snakkes om «skinne-effekten» og at bybanen også skal være en driver for byutvikling ved holdeplassene. Da er det et paradoks at eiendomsutviklere har gått ut i media og sagt at flytting av holdeplassen vekk fra Tertneskrysset vil «slå bena under» planene deres om utvikling her. Ved Blådalen er det små eller ingen muligheter hverken for byutvikling eller «fortetting».

For det tredje: flatedekning. Holdeplass ved Tertneskrysset ligger også nærmere boligområdene Ulsetåsen sør og Rolland sør. Dette gir bedre overlapp mellom denne holdeplassen og den neste holdeplassen mot nord, Åsane terminal, og det unngås en få en «glipe» i flatedekningen for disse to holdeplassene kombinert.

For det fjerde: kobling med buss. Tertneskrysset er et naturlig knutepunkt for busskorrespondanse. I tillegg vil en holdeplass ved Blådalen sannsynligvis medføre dårligere busstilbud langs Ervikveien, noe som gir dårligere kollektivtilbud for den sørlige delen av området, siden dette ikke vil betjenes av bybanen. Bybanestopp ved Tertneskrysset optimaliserer kollektivdekningen totalt sett for hele området. Sett i sammenheng med punktet over gir dette best mulig kollektivtilbud for hele strekningen fra Eidsvåg til Åsane sentrum.

Jeg håper at når bybanen til Åsane skal bygges, så vil de beste løsningene velges, og ikke de billigste. Det fortjener bydelen.
Av Knut Arne Vedaa

Relaterte saker