Lokalavis for Åsane og omegn!
  • 25 ÅR: 19. november var det 25 år siden Åsane gamle kirke ble bygget opp igjen etter den fryktelige brannen tre år tidligere. I dag framstår kirken på Saurås som en av de travleste eller mest populære kirkene i landet. (Foto: Tor Vilhelm Tysseland)

25 år siden en av Norges travleste kirke stod opp igjen fra asken

Denne høsten er det 25 år siden den mest kjente bygningen i Åsane ble reist igjen på Saurås etter at den ble brent ned til grunnmuren tre år før.

Med sine nærmere 300 seremonier og 20-25 000 besøkende årlig er den blant de kirkene i Norge som har flest seremonier.

De aller fleste i Åsane og omegn har nok et forhold til denne kirken som for mange familier har vært stedet hvor milepæler i livet har vært markert, både i glede og sorg.

Kirke på Saurås i over 700 år

Historikerne mener det sannsynligvis har stått en kirke på Saurås helt siden 1300-tallet. Den var nok mindre enn dagens kirke, og man mener kirken har blitt utvidet flere ganger. I 1795 vigslet den kjente biskop Johan Nordal Bruun kirken slik den fremstår i dag, for etter brannen i 1992 ble den gjenreist nesten identisk. Da den ble gjenvigslet i 1995 var det nesten nøyaktig 200 år senere.

Altfor liten

Utbyggingen i Åsane fra slutten av 1960-årene til starten av 1990-årene gjorde at befolkningen økte fra ca. 6 000 til ca. 35 000. Dette gjorde at den vakre, men relativt små kirken på Saurås ble altfor liten. På det meste var det over 400 konfirmanter, og på konfirmasjonsgudstjenestene var det kun et par stykker som kunne komme per familie. Dette førte til at Åsane menighet i 1982 ble delt i tre: Salhus og Eidsvåg ble utskilt som egne menigheter med henholdsvis ca 6 700 og 8 500 medlemmer, mens den gjenværende del av Åsane menighet ble på ca. 18 000 mennesker. Salhus hadde allerede en lokal kirke fra 1924 som nå ble deres hovedkirke, mens Eidsvåg fikk helt ny kirke. Til tross for delingen var fremdeles Åsane kirke for liten, og det ble arbeidet i mange år for å få en ny og mye større kirke i Åsane i tillegg. Under bispevisitasen i 1991 sa biskop Per Lønning på sin slagferdige måte at «Åsane kirke er stor nok til alle, men da må 100 stk. sitte oppå hverandre på hver plass.»

Kirkebrannen

Politikk og byråkrati tar sin tid, vet vi, og det drøyde med ny kirke til tross for stort engasjement og gode planer fra visjonære mennesker i Åsane. Natt til julaften 1992 skjer det fatale at Åsane kirke blir satt fyr på av mennesker inspirert av satanistisk tankegods, og tårnet faller og kirken brennes ned til grunnmuren. Norges største menighet står dermed uten kirkebygg, og det politiske byråkratiet kommer fort i bevegelse, og Åsane får julen 1993 helt ny kirke med 600 sitteplasser etter en fantastisk innsats fra både politikere, håndverkere og folk fra menigheten.

Kirken reises igjen

Kirken på Saurås var heldigvis forsikret og ble bygget opp igjen ganske raskt etter at den nye kirken var ferdig. Søndag 19.november 1995 ble den «nye gamle kirken» vigslet av biskop Ole Danbolt Hagesæter. Gudstjenesten om formiddagen var helt overfylt, og daværende kirketjener, Åge Myrvold, måtte si stopp til folk i døren. Heldigvis var det satt opp kveldsgudstjeneste også den søndagen som gjorde at flere av oss fikk ta i bruk gamlekirken vår igjen. På kveldsgudstjenesten var det også nesten fullt hus. Julaften samme året var det rekordmange som ville dit, og det stod biler langt ned til hovedveien. Siden den nye kirken vår ved Åsane senter hadde fått navnet Åsane kirke, måtte kirken på Saurås nå få navnet Åsane gamle kirke.

To travle kirker

Åsane hadde nå fått reist to nye flotte kirker på litt mindre enn tre år. Det var stor begeistring hos mange for dette. Det ble raskt klart at de skulle få litt ulik bruk. Den nye kirken ved Åsane senter hadde da allerede fått innarbeidet seg som stedet man samlet seg om hovedgudstjenesten på søndagene, og det var her den daglige aktiviteten foregikk med mange nye kontorer og flotte lokaler til menighetsarbeid. Gleden og begeistringen for dette ble bekreftet ved at deltagelsen på gudstjenestene og i øvrig menighetsarbeid i disse årene økte kraftig.  Mange av oss var også veldig glad for at vi hadde fått opp igjen kirken på Saurås. Det ble raskt innført månedlige kveldsgudstjenester på søndager, og ikke minst var dette stedet folk ønsket å bruke til vigsler og gravferder. Vi hadde nå fått to kirker som var i bruk så å si hele uken. Åsane gamle kirke fikk også ved gjenoppbyggingen et stort utvidet sakristi som inneholder kontor for prest og kirketjener, dåpssakristi, toaletter og lagerrom. Organisten har som før et kontor oppe bak galleriet. Dette gir gode fasiliteter for alle.

Flest seremonier på ett år?

Dette spørsmålet er vanskelig å svare helt eksakt på men undertegnede kan vanskelig se for seg at det kan være mange, om noen, kirker i landet vårt som har nærmere 300 seremonier i året. Det har vært stor etterspørsel etter dåp i denne kirken, og de siste årene er det lagt inn ekstra tilbud om det. Vi har en del faste gudstjenester her i løpet av året. Dette er langfredag, 17.mai, minnegudstjeneste på allehelgensdag, fjerde søndag i advent, to gudstjenester på julaften og midnattsmesse på nyttårsaften. I tillegg kommer dåpsgudstjenester ca. 10 ganger i året og gudstjenester på våren mens det er konfirmasjonsgudstjener nede i den store kirken.

Kirken er også en av de mest populære kirkene i Bergen til vigsel og vi har ca. 25-50 vigsler i året her. I toppåret 1997 var det 70 vigsler!

Fremfor alt er denne kirken stedet hvor mange hedrer sine kjære og følger dem til graven, og det har de siste årene vært nærmere 200 gravferder i året her. At kirkegården stadig må utvides vitner om dette. Enda et nytt felt ventes å tas i bruk neste år på østsiden av Dalavegen.

Mange synes også det er fint å ha konserter her, så det blir ca 10 konserter årlig også.

Fest og sorg, hverdag og arbeid

Åsane gamle kirke er et sted mange av oss har feiret store gledesdager med familie og venner, der vi har kjent på velsignelsen og gleden over livet. Vi ser små skjønne barn bli båret til dåpen og tatt inn i Guds rike, og forventningsfulle par ser gleden og fremtiden i hverandres øyne når de sier ja til hverandre foran Gud og mennesker.  Samtidig er dette også stedet vi har fulgt våre kjære til graven og kjent på stor sorg. Her har vi funnet trøst, håp og glede ved å hedre våre kjære, sørge sammen og høre evangeliets håp i ord og toner.

Mange gode samtaler finner sted både i kirken og utenfor når folk møtes her. Her går det både i hverdagsprat, glede og skjemt og de dype samtaler slik livet er for oss alle. Som kirketjener synes jeg det er en velsignelse å få møte både kjente og ukjente mennesker hvor vi kan dele litt av livet sammen.

Åsane gamle kirke er også et sted hvor svært mange av oss møtes i arbeid og det er et veldig godt arbeidsfellesskap. Sammen gjør vi tjeneste for at folk skal få fine stunder i kirken. Her er prester, organister, kirketjenere,  gravferdskonsulenter, musikere, gravere, blomsterbud, gartnere, vaktmestere, renholdere, elektrikere osv. som møtes til tjeneste. Det er ikke få mennesker som møtes til arbeid her oppe.

Et eksempel på dette er at det er 40-50 ulike prester årlig som forretter på seremonier her oppe. Dette betyr at de aller fleste prester i Bergensområdet er innom og gjør tjeneste i Åsane gamle kirke til tider. Dette er gjerne fordi det bor så mange mennesker i Åsane og at familier har relasjoner til mange ulike menigheter. Organist og kirketjener er mer faste, men også vi har våre medhjelpere for å få det til å gå rundt.

Jeg er takknemlig for å ha Åsane gamle kirke som en god plass å møtes til tjeneste, bygging av relasjoner og å dele det kristne håpet med hverandre i både hverdag, sorg og glede!

(Denne flotte artikkelen er skrevet av kirketjener Tor Vilhelm Tysseland)

JUBILEUM: Noen av de trofaste arbeidere opp gjennom årene stilte oss opp for et bilde i anledningen 25-års jubileet. Fra venstre, Helge Stokke, Magnus Eriksen, Tor Vilhelm Tysseland, Morten Skagen, Sissel Abbedissen og Johannes Blom. (Foto: Sol. J. Eriksen)
JUBILEUM: Noen av de trofaste arbeidere opp gjennom årene stilte oss opp for et bilde i anledningen 25-års jubileet. Fra venstre, Helge Stokke, Magnus Eriksen, Tor Vilhelm Tysseland, Morten Skagen, Sissel Abbedissen og Johannes Blom. (Foto: Sol. J. Eriksen)

Andre saker