Lokalavis for Åsane og omegn!
  • OPPDATERING: Justisminister Monica Mæland snakket på dagens pressekonferanse. 

– Risikoen er fortsatt stor for en ny bølge

– De neste ukene blir krevende, sier Bent Høie samtidig som regjeringen innfører strengere importsmitte-tiltak-

Regjeringen holdt pressekonferanse klokken 15 om koronasituasjonen og diskusjonen om dagens tiltak forlenges. 

Det er fortsatt en del smitte i Norge og tallene har variert daglig, med en ulik smittesituasjonen i de forskjellige byene. I Åsane har tallene vært stabile i 2021 – med ti bekreftede smittetilfeller så langt.

156 personer er innlagt på sykehus med koronasmitte, ifølge TV 2. 509 dødsfall relatert til Covid-19 er registrert i Norge.

– Dagens restriksjoner varer ut tirsdag 19. januar. Folk må være forberedet på at mange av disse blir videreført, sier Helseminister Bent Høie. 

– Mye tyder på at tiltakene kan ha hatt effekt og folk har vist at de har ønsket å være  med på dette krafttiltaket. Nå handler det om å bruke tiden fremover på å unngå å komme i samme situasjon som andre land. 

Mæland åpnet pressekonferansen med å uttrykke sin bekymring for økende importsmitte på tvers av kommunegrensene.

– Risikoen for importsmitte øker. Denne skal begrenses. Det fremstilles krav om å femlegge negativ test minst 72 etter ankomst. Alle innreisende skal i karantene. Målet er å innføre obligatorisk og umiddelbar testing ved grensene. Brudd på dette kan gi bøter opp mot 20.000 kroner, og jeg skjønner godt at mange reagerer på at folk reiser inn i Norge uten å teste seg, sier Mæland.

Forhøyer dagpengesatsen

Regjeringen foreslår også å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

– Smittesituasjonen og koronatiltakene gjør at arbeidsmarkedet sannsynligvis vil være vanskelig for mange en stund til. For å gjøre situasjonen mer håndterbar for de koronaledige mener vi det er fornuftig å forlenge den midlertidige ordningen med forhøyet dagpengesats, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Regjeringen forlenger permitteringsperioden og retten til dagpenger til 1. juli.

– Etter hvert som vaksineringen av befolkningen gjennomføres, og smitteverntiltak kan reduseres, vil mange av de som i dag er permitterte eller arbeidsledige komme tilbake i jobb. I mellomtiden vil situasjonen være mer usikker. Med disse forlengelsene gir vi både arbeidstakere og arbeidsgivere mer forutsigbarhet i en vanskelig tid, sier arbeids- og sosialministeren.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent av inntekt under 3 ganger grunnbeløpet. For inntekt mellom 3 og 6 ganger grunnbeløpet er satsen fremdeles 62,4 prosent.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker