Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ÅPNER: Nå kan du få alkohol servert til maten fra helgen av. (Foto: Sandor Dahl)

Åpner for skjenking denne helgen

– Smittetrykket i Bergen kommune er nå på et nivå der det ikke er behov for tiltak utover de statlige, og vi ser det derfor som naturlig å følge nasjonale regler knyttet til alkoholservering.

Det sier  sier byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa, i en pressemelding. 

Byrådet vil følge de nasjonale retningslinjene for alkoholservering og åpne for skjenking ved matservering fra og med fredag 22. januar.

Det skriver kommunen i en pressemelding nå. 

I lys av regjeringens endring i koronaforskriften der forbud mot skjenking av alkohol oppheves som følge av stortingsvedtak 19. januar, åpnes det nå for skjenking i Bergen kommune frem til klokken 24.00. Gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.00. Alkoholservering skal kun skje i sammenheng med matservering. Byrådet vil dermed følge de nasjonale retningslinjene for alkoholservering og åpne for skjenking fra og med fredag 22. januar. 

– Byrådet har hele tiden understreket at det ikke er ønskelig med strengere tiltak enn det som er nødvendig. Smittetrykket i Bergen kommune er nå på et nivå der det ikke er behov for tiltak utover de statlige, og vi ser det derfor som naturlig å følge nasjonale regler knyttet til alkoholservering, sier byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa.  

– Ikke grunnlag for strengere regler

– Byrådet besluttet i møte i dag, etter innspill fra smittevernoverlegen, at det ikke var grunnlag for strengere regler knyttet til alkoholservering enn det nasjonale myndigheter legger opp til. Med unntak av kravet til matservering dersom alkohol skal tilbys, vil skjenkereglementet i Bergen da være tilsvarende som før regjeringens innstramming 4. januar, sier fungerende byrådsleder Erlend Horn.  

– Med mindre det kommer andre presiseringer fra statlig hold, vil Bergen kommune legge til grunn at det er tilstrekkelig at et skjenkested har tilbud om mat, men ikke et krav om at maten produseres selv. 

 

– Vi har lavt smittetrykk i Bergen nå, og byrådets vedtak er i tråd med innspillene de har fått av meg. Jeg anser smitterisikoen som lav forutsatt at smittevernreglene følges, sier smittevernoverlege Egil Bovim. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker