Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Åsane Tidende beklager at en Toppe-beboere ikke fikk tilsvarsrett i en artikkel om styret i borettslaget 24. desember.

Åsane Tidende beklager

I forbindelse med en artikkel angående ansatte i Toppe borettslags kritikk mot styret, beklager Åsane Tidende å begått feil i henhold til vær varsom-plakaten.

Åsane Tidende skrev 24. desember flere artikler med utgangspunkt i en rapport fra Arbeidstilsynet og flere forhold knyttet til de ansatte og styret i Toppe borettslag.

I en av disse artiklene på aasanetidende.no, får anonyme kilder komme med grove beskyldninger mot en av borettslagets beboere. Selv om beboeren ikke er nevnt med navn, kan vedkommende identifiseres.

Åsane Tidende har kun gitt tilsvar i saken til styrets leder og aldri henvendt seg til den aktuelle beboeren som fikk krass kritikk rettet mot seg av  anonyme ansatte. Selv om dette var en artikkel fra en freelancer, burde Åsane Tidende vært grundigere i redigeringsprosessen før vi publiserte saken.

Her har Åsane Tidende gjort en grov feil, og beklager at disse opplysningene ble trykket uten at motparten fikk muligheten til å forsvare seg på noen måte.

Dette skulle vært unngått, og det er vår plikt å rette opp i en grunnleggende feil av slik alvorlig karakter. Åsane Tidende tar derfor selvkritikk og skjønner at den uimotsagte kritikken har virket svært negativ på personen som er omtalt.

Vi vil bestrebe at en slik feil aldri gjentar seg.

Åsane Tidende beklager.

Den aktuelle artikkelen er foreløpig fjernet fra våre nettsider.

Thomas Gangstøe, redaktør og Erik Madsen, journalist