Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VAKSINE: Åsanehallen kan bli vaksineklinikk for Åsabuen, i nærmeste fremtid melder Bergen kommune. (Arkivfoto: Sandor Dahl) 

KORONAVAKSINERING I ÅSANE:

Åsanehallen kan bli vaksineklinikk

Åsanehallen blir trolig gjort om fra luftveisklinikk til vaksineklinikk, tross antydninger om at hallen skulle tilbakeføres til idrettsformål.

Helsebyråd Husa presenterte fredag kommunens foreløpige planer for storstilt vaksinering av byens innbyggere. Der fremkommer det at Åsanehallen kan bli vaksineklinikk. 

Nasjonale myndigheter har meldt at det kan komme 1,12 millioner vaksinedoser med vaksinen AstraZeneca i februar. Bergen kommune er bedt om å planlegge utfra at en fjerdedel av befolkningen kan vaksineres i løpet av to uker i februar.

– Vi planlegger med tanke på å ha ett vaksinested i hver bydel. I Åsane ser det ut til å bli Åsanehallen der vi nå har luftveisklinikk som kan flyttes, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) i en pressemelding fredag ettermiddag. 

– Vi ser særlig på kommunale lokaler blant annet fordi dette gjør det betydelig lettere med tanke på nødvendig infrastruktur for IKT. Vi samarbeider også tett med Etat for idrett for å vurdere idrettsanlegg som kan brukes. Vi vil forsøke så langt som mulig å unngå at aktivitet for barn og unge rammes, sier Husa.

ÅT har tidligere omtalt at dagens luftveisklinikk etter planen skal fjernes i bydelen, og idrettsdirektør i Etat for idrett, Torbjørn Iversen, kommenterte for en måned siden at hallen trolig igjen blir tilgjengelig for idrettsformål. 

Nå tyder alt på at den ikke blir det likevel, men heller skal brukes som vaksineklinikk. 

Igangsetter dose nummer to 

Det er fortsatt bare beboere på sykehjem og prioritert helsepersonell som får vaksine i Bergen. I kommende uke vil de første beboerne på sykehjem få vaksinedose nummer to.

Neste prioriterte gruppe er personer over 85 år som bor hjemme. De første fastlegekontorene starter vaksinering av denne gruppen kommende uke, altså i uke 4. I uke 5 sender kommunen ut brev til personer i aldersgruppen 80-84 år om hvordan de skal forholde seg for å få vaksine. Også her vil fastlegene ha en viktig rolle med å gjennomføre vaksineringen.

Er i gang med å få tak i personell 

Kommunen holder nå på å rekruttere personell til vaksineringen. 150 personer har allerede søkt om å bidra som helsepersonell, og kommunen får også mange henvendelser fra andre som vil bidra. I tillegg pågår det en kartlegging av helsepersonell som allerede jobber i kommunen, som kan være med i vaksineringsarbeidet.

– Det er veldig gledelig at så mange ønsker å bidra i dette viktige arbeidet. Rekrutteringen ivaretas av et bemanningsteam som vil ansette fortløpende for å sikre rask og god gjennomføring av vaksineringen frem mot sommeren. Bergen kommune er rustet til å øke opp bemanning i forhold til økt volum på vaksiner på kort varsel, sier hun. 

Av

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no

Kan vaksinere 60.000 på to uker:

Hvis Bergen kommune skal vaksinere en fjerdedel av befolkningen på to uker, forutsetter dette at kommunen får tilstrekkelig antall vaksiner. Dersom kommunen får så mange vaksiner, kan kommunen vaksinere 26.000 risikopasienter og 34.000 personer mellom 60 og 79 år.

Risikopasientene vil i hovedsak få tilbud om vaksinering via fastlegen sin, mens kommunen vil tilby den resterende befolkningen mellom 60 og 79 år vaksine på kommunens vaksinesteder.

Andre saker