Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Gjennom pandemien har jeg møtt mange ansatte i kommunens helsetjenester med kalde hoder og varme hjerter. Deres engasjement og innsats i denne ekstraordinære situasjonen har imponert meg, skriver  Beate Huse at dette innlegget. (Arkivfoto Åsane Tidende)

Hjertelig takk til byens helsepersonell

Til tross for restriksjoner innført av lokale og nasjonale myndigheter, har sykepleiere, vernepleiere, helsesekretærer, leger, ledere og andre helseansatte gjort alt i sin makt for å sikre innbyggernes ve og vel.

Mange har ofret mye i møte med koronapandemien. Barn har savnet klasserommet og kompisene sine på hjemmeskole. Folk har blitt permittert og er bekymret for fremtiden, og næringslivet har opplevd omsetningssvikt og usikkerhet. Mange av oss har savnet noen under den sosiale nedstengingen. Det har vært, og er, en tung tid for mange. Men gjennom hele perioden har det vært en gruppe hardtarbeidende menn og kvinner som har stått på for meg, for deg og for oss alle: byens helsepersonell 

Gjennom pandemien har jeg møtt mange ansatte i kommunens helsetjenester med kalde hoder og varme hjerter. Deres engasjement og innsats i denne ekstraordinære situasjonen har imponert meg. Jeg møter lojale ansatte som har stått oppreist i bølge etter bølge for å sørge for et best mulig helsetilbud til byens innbyggere. Til tross for restriksjoner innført av lokale og nasjonale myndigheter, har sykepleiere, vernepleiere, helsesekretærer, leger, ledere og andre helseansatte gjort alt i sin makt for å sikre innbyggernes ve og vel. Det har for de fleste av oss vært en tung og uvanlig tid, men når jeg ser hvordan våre ansatte har håndtert pandemien, gjør det meg svært stolt og imponert.

La meg ta ett eksempel: For et par uker siden deltok jeg på et utbruddsmøte ved et av byens sykehjem. Smitteutbrudd på sykehjem er alvorlig, for vi vet hvor sårbare våre eldre er i møte med covid-19. Men våre erfarne ansatte har fort opparbeidet seg kunnskap om hvordan de skal håndtere korona, om smitten kommer inn på sykehjemmene. De har funnet gode og effektive rutiner for hvordan de kan begrense smitten mest mulig. Det er jeg evig takknemlig for. Denne erfaringen har vist seg å være livsviktig. Vi kan alle oppleve hendelser vi gjerne skulle unngått, men i møte med pandemien er det viktigere enn noen gang å ta lærdom, og å lære raskt. Ansatte ved sykehjemmene i Bergen har til de grader gjort dette, og de har håndtert hverdagen i en tøff og uvant tid på en eksemplarisk måte.

Smittevernkontoret har også strukket seg svært langt; oppbemanningen og forventningene til de ansatte har vært ekstraordinære. De har gått fra å være en veldig liten og begrenset tjeneste i byen vår til plutselig å måtte smittespore 4500 bergensere. Hver og en av disse har hatt mellom 5 til 50 nærkontakter. 

De har fått flere folk, men normal arbeidstid har ikke alltid strukket til. Allikevel har de stått på. Derfor er jeg utrolig takknemlig for den innsatsen smittesporerne har lagt ned. I tillegg har kommunen dyktige ansatte og frivillige på teststasjonene, som har gjennomgått kalde, våte og travle dager for å gi innbyggerne mulighet til å teste seg for korona fra morgen til sent på kvelden. Jeg møter stadig innbyggere som skryter av måten de er blitt møtt på ute på teststasjonene, og hvor ivaretatt de har følt seg der. 

Det at vi nå har begynt å vaksinere bergenserne for alvor, gjør at vi ser lyset i enden av tunnelen, selv om en god etappe gjenstår. Det er enda lenge til vi kan sette punktum for pandemien.  Men det er allikevel tid for å gi en ekstra takk til de av våre ansatte som har stått hardest i det. Derfor ønsker jeg i dag å takke helsepersonell i byen vår, som har gjort en strålende innsats for å sikre innbyggerne i Bergen den helsehjelpen de har behov for. Uten dere hadde vi ikke klart dette. 

Av Beate Husa (KrF), byråd for eldre, helse og frivillighet

Andre saker