Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DEBATT: Venstre sier dette om Rexirs byggeplaner i området. 

DEBATT:

Rexirs planer for Eidsvåg kan bli bybanens bane!

«Denne omkampen om Eidsvåg setter svært mye på spill. For Eidsvåg, for Åsane og for Bergen»

DEBATT: 

Vestland fylkeskommune advarer mot Rexir Holdings planer for Eidsvåg. Nå må bybanens venner slutte rekkene og stå sammen mot nye planer som gjør banen dyrere og forsinker fremdriften.

Administrasjonen i fylket, som har ansvar for utbygging og drift av Bybanen, har kommet med sine vurderinger. Det er sjeldent at fylkesbyråkratene er så klar i talen som i sitt høringssvar mot Rexir sine planer i Eidsvåg.

Ett moment er kostnader. I sin usedvanlig tydelige uttalelse om saken, oppgir rådmannen i Vestland fylke estimerte tilleggskostnader for Rexir sin løsning på 1,2-1,7 mrd. Det vil i så fall umuliggjøre Bybanen til Åsane og alt byliv og menneskevennlig byutvikling som den kunne ført med seg. Da bommer Bergen nord på muligheten de fikk, og resultatet blir status quo for Åsane bydel i overskuelig fremtid. 

Ett av mange andre momenter man også kan merke seg, er at Rexir-utbyggingen ifølge fylket ville ført til at alt av dagens E39 ville måtte gått gjennom Ervikveien, som ville fått køkaos, støy, forurensning og trafikkfare - i tre år.

Denne omkampen om Eidsvåg setter svært mye på spill. For Eidsvåg, for Åsane og for Bergen.

Hvis noen parti, på noe tidspunkt, sørger for flertall for noe annet enn det som ligger i bordet nå, så utsettes Bybanen til Åsane med flere år. Da er det en veldig reell risiko for at Bybanen mot nord ender med å ikke få finansiering i NTP. Da får vi trolig aldri Bybanen til Åsane. Dette er ikke skremselspropaganda. Dette er fakta. Denne sjansen får vi kun nå.

Det er prisverdig å engasjere seg for å gjøre sitt nabolag og nærmiljø best mulig. Men det ville vært en tragedie om man ender med å kjempe feil kamp, og ender med å oppnå det motsatte.

Venstre gikk til valg på å få bybanen til Åsane, og vi håper at de andre partiene, som ga samme bybaneløfte, ikke svikter nå. 

Av Tom Hiis Berg, Fylkestingsgruppen Vestland Venstre og Grete Line Simonsen, Venstres medlem av utvalg for miljø og byutvikling i Bergen

Tom Hiis Berg som representerer fylkestingsgruppen til Vestland Venstre. (Foto: Privat)
Tom Hiis Berg som representerer fylkestingsgruppen til Vestland Venstre. (Foto: Privat)
Grete Line Simonsen, Venstres medlem av utvalg for miljø og byutvikling i Bergen. (Foto: Venstre)
Grete Line Simonsen, Venstres medlem av utvalg for miljø og byutvikling i Bergen. (Foto: Venstre)