Lokalavis for Åsane og omegn!
  • OPPDATERT: Det er liten smitte i Åsane nå. 

Bydelstall: Covid-19

Smitteoppdatering: Lavest utvikling siden i sommer

I dag åpner flere butikker, treningssentre og spisesteder. Smitten i Åsane har ikke vært lavere siden i juli.

Dagens smittetall fra Folkehelseinstituttet viser at 10 personer er bekreftet smittet med Covid-19 i bydelen vår i februar.

Kun én personer er bekreftet smittet den siste uken. 

Totalt i Åsane har 361 personer testet positivt for Covid-19. 

Her er tallene i Åsane: Mars: 30, april: 34, mai: 1, juni: 1, juli: 2, august: 16, september: 35, oktober: 45, november: 140, desember: 25, januar: 22 og februar: 10. 

Januar og februar har langt lavere smittetall enn desember.

Nye tiltak fra i dag

Regjeringen besluttet å avslutte de regionale tiltakene for vestlandskommunene fra og med mandag 22. februar.

Bergen og en rekke vestlandskommuner går følgelig ut av ordningen med regionale tiltak fra og med mandag 22. februar. Regjeringen har besluttet at det blir opp til den enkelte kommune å vurdere hvilke tiltak de behøver utover nasjonale råd. Regjeringen har også varslet endringer i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar, skriver Bergen kommune. 

Byrådet anbefalte torsdag overfor nasjonale myndigheter at de forsterkede tiltakene opphører for Bergen kommune.

– Vi har fått en bedre oversikt over situasjonen nå og mener at vi med god etterlevelse av de generelle smittevernreglene og intens smittesporing og karantene kan holde situasjonen under kontroll, sa byrådsleder Roger Valhammer.

Byrådet anbefalte derfor regjeringen om at Bergen ikke lenger har smitteverntiltak etter kapittel 5C i smittevernforskriften, og at kommunen går tilbake til de ordinære nasjonale reglene. 

– Byrådet har vektlagt hensynet til barn og unge og folkehelsen i byen vår, sammen med helhetsbildet i smittesituasjonen når vi har tatt vår beslutning i dag. Dette er også basert på medisinskfaglige råd, sa Valhammer.

I Bergen er det meldt totalt 4430 tilfeller av Covid-19. 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Disse tiltakene gjelder fra i dag:

Endringer fra mandag

Dette er de viktigste endringene til uken, forutsatt at smittevernregler følges: 

Videregående skoler kan gå over til gult nivå

Letter litt på tiltakene for universitet og høyskoler fra mandag. Og fra tirsdag åpnes det for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.

Det blir tillatt med arrangementer, med nasjonale regler for antallsbegrensning. I private hjem er anbefalingen at man ikke bør ha besøk av flere enn fem gjester samtidig, i tillegg til de som bor i husstanden.

Vi går fra plikt til anbefaling om å bruke munnbind når man ikke kan holde en meters avstand

Treningssentre kan åpne, men drives med forsterkede smitteverntiltak. Det er fortsatt anbefalt at voksne ikke skal drive organisert aktivitet innendørs.

Påbud om hjemmekontor endres til anbefaling om hjemmekontor når man kan

Alle butikker i kjøpesentre kan åpne, men bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand. Butikker utenfor kjøpesentre er allerede åpne. 

Serveringssteder med skjenkebevilling kan servere alkohol til matservering, men kun frem til klokken 24.00 (fra tirsdag blir det nasjonal skjenkestopp klokken 22.00).

For endringer i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar, se regjeringen.no.

 

Andre saker