Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KLAR MELDING: Åsane Arbeiderparti er krystallklare: – Det er både ugreit og unorsk at en kan se på tennene til folk hvor god råd de har. (Foto: Erik Madsen/Illustrasjon, Pixabay)

Krever at tannhelse likestilles med annen helse:

Vil satse på «folketannhelsen»: – Mange har ikke råd

– Det er både ugreit og unorsk at en kan se på tennene til folk hvor god råd de har.

Arbeiderpartiet nasjonalt tok tidligere i år ordet fra munnen og satte fokus på debatten om tannhelse med krav om å innføre gratis tannhelse opp til du er 21 år, styrke dagens refusjonsordning og utvide den offentlige tannhelsetjenesten.

Partiet ønsker en helt ny strategi for tannhelse-politikken, og ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om at den likestilles med ordinære helsetjenester.

Åsane Arbeiderparti er blant de som har argumentert for å skjerpe ambisjonene for neste stortingsperiode, og at alle under 30 år og minstepensjonister bør være en del av universell tannhelse innen 2025. Ap i Bergen vedtok sitt syn på tannhelsereformen på årsmøtet i februar.

– Mange har ikke råd

– Universelle ordninger er en kjerneverdi i den norske velferdsstaten. Tennene er åpenbart en del av kroppen, og prinsipielt bør derfor tannbehandling være en del av vårt helsemessige behandlingstilbud på like premisser som annen behandling, skriver kommunepartiet i sin begrunnelse.

Dette vil gi en styrking av folkehelsen, mener leder i Åsane Arbeiderparti Even Sørland.

– Forskjellene øker dessverre i samfunnet vårt, og vi må svare med å bygge videre på velferdsstaten, sier han.

– Mange i den yngre og eldre delen av befolkningen har ikke økonomiske midler til å følge opp vedlikehold av egne tenner etter dagens ordning. Vi vil utvide folkehelsen til også å gjelde folketannhelse, og bygge stein på stein med et klart mål.

– Minstepensjonistene er sårbare

Sørland viser til at også Eldrerådet i Bergen har engasjert seg sterkt i saken, og han peker på minstepensjonistene som en spesielt sårbar gruppe:

– Innføring av et eget frikort for alle eldre over for eksempel 70 år er ønskelig, men kostnadskrevende, og kan kanskje ikke innføres på kort sikt. Det er likevel viktig å ta fatt i endringen nå og først fokusere på den gruppen blant de eldre som har svakest økonomi, nemlig minstepensjonistene. I tillegg kan for eksempel studenter og lærlinger oppleve utgiftene til nødvendig tannlegebehandling som uforholdsmessig høye, sier han videre.

– På dette grunnlaget bør det innføres et eget frikort for tannbehandling over et egenandelstak på 2000 kroner per år gjeldende for minstepensjonister og alle under 30 år. Målet er et gratis, universelt tannhelsetilbud for alle.

Vedtaket fra bergenspolitikerne går nå til stortingsgruppen i partiet.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker