Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GIR SEG IKKJE: Rundt 30 Eidsvåg-bebuarar protesterer no mot innstillinga om å leggje motorvegen gjennom Eidsvåg og over Norturatomta. Innstillinga skal behandlast i bystyremøtet i dag. (Foto: Thomas Gangstø)

Her protesterer Eidsvåg-bebuarane mot minilokk-alternativet

– Forslaget om minilokk er nok gjort som eit forsøk på å lytte til oss, men det er fullstendig skivebom, meiner fleire engasjerte Eidsvåg-bebuarar.

Omtrent 30 personar har møtt opp i ein protestaksjon i Eidsvåg der dei viser sin motstand til innstillinga frå utval for miljø- og byutvikling som ønskjer å leggje motorvegen over Norturatomta med eit minilokk. 

SKIVEBOM: Fleire av dei som har jobba hardt for å gå motorvegen under eit miljølokk trur innstillinga om eit minilokk er politikarane sitt forsøk på å kome dei i møte. Dessverre meiner dei forslaget er fullstendig skivebom. Frå venstre: Torkjell Solbø, Ole Christian Laukli, Hege Jacobsen (Fremtidens Eidsvåg), Silje Vik Pedersen (aksjonsleder), Heidi Sund (bærekraftig liv Eidsvåg) og Lars Riis Ellingsen. (Foto: Thomas Gangstø)
SKIVEBOM: Fleire av dei som har jobba hardt for å gå motorvegen under eit miljølokk trur innstillinga om eit minilokk er politikarane sitt forsøk på å kome dei i møte. Dessverre meiner dei forslaget er fullstendig skivebom. Frå venstre: Torkjell Solbø, Ole Christian Laukli, Hege Jacobsen (Fremtidens Eidsvåg), Silje Vik Pedersen (aksjonsleder), Heidi Sund (bærekraftig liv Eidsvåg) og Lars Riis Ellingsen. (Foto: Thomas Gangstø)

Innstillinga kan du lese meir om her:

 
ØYDELEGGJANDE:  Leiar for Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen, synes innstillinga om minilokk er ellevilt og øydeleggjande for Eidsvåg.  (Foto: Thomas Gangstø)
ØYDELEGGJANDE: Leiar for Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen, synes innstillinga om minilokk er ellevilt og øydeleggjande for Eidsvåg. (Foto: Thomas Gangstø)

– Dette er ein tragedie for kulturvernet i Åsane, seier leiar for Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen til ÅT. 

Ho har møtt opp på protesten i Eidsvåg og meiner innstillinga er ellevill.

– Dei flytter problema frå Sandviken til Eidsvåg for å redde Sandviken. Det er ellevillt og øydeleggjande for Eidsvåg, meiner Johannessen.

Tidlegare i dag publiserte ÅT ein artikkel om Øvre-Eide Gård som meiner dei vil måtte leggje ned drifta dersom innlegget vert realitet.

– Det seier seg sjølv at vidare drift ikkje vil gå når du får støy og støv frå 35.000 bilar eller meir klin inntil garden, sa gardseigar Arild Nydegger Øvre-Eide til ÅT. 

Hele saken kan du lese:

Også Øvre-Eide er med på protesten i Eidsvåg.

FRYKTER FOR FRAMTIDA:  Arild Nydegger Øvre-Eide og Ina Solvang Halvorsen var med på demonstrasjonen. Dei fryktar for framtida til Øvre-Eide Gård dersom kommunen bestemmer seg for å gå for løysinga med eit minilokk. (Foto: Thomas Gangstø)
FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arild Nydegger Øvre-Eide og Ina Solvang Halvorsen var med på demonstrasjonen. Dei fryktar for framtida til Øvre-Eide Gård dersom kommunen bestemmer seg for å gå for løysinga med eit minilokk. (Foto: Thomas Gangstø)

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker