Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FØRSTE SPADETAK: Første spadetaket var 8. oktober. (Foto: Daniela Mala)

Dette blir navnet på det nye sykehjemmet i Åsane

– Det er viktig å løfte frem identitet og kultur ved de ulike bydelene. Nordhordalandsmål og nynorsk er viktig for byrådet og for identiteten i Åsane. Det heter jo Åsatun og åsabu.

Byrådet har i dag innstilt på at navnet på det nye sykehjemmet i Åsane skal være Åsaheimen. 

– For meg er det viktig å ivareta særpreg og identitet, noe som også er viktig å gjøre gjennom språket og hvordan vi navnsetter steder, gater og bygg, sier byråd for miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke til ÅT.

– Åsaheimen er et flott og tydelig navn som jeg håper vil bli godt mottatt. Man skal ikke undervurdere et godt navn, legger han til. 

Både byrådsleder Roger Valhammer og helsebyråd Beate Husa deltok da første spadetak ble satt i jorden 8. oktober i fjor. Den saken kan du lese her: https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/10/08/gler-seg-over-at-arbeidet-no-startar/

Sykehjemmet skal etter planen stå ferdig i løpet av 2022. 

Bakke presiserer viktigheten av identiteten og samholdet mellom nynors og bokmål i bydelen vår. 

– Det er viktig å løfte frem identitet og kultur ved de ulike bydelene. Nordhordalandsmål og nynorsk er viktig for byrådet og for identiteten i Åsane. Det heter jo Åsatun og åsabu.

 

 

 

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Fakta

Bergen kommune har i vedtak fra 1998 i Hovedutvalg for teknisk utbygging bestemt at kommune skal inndeles i 3 dialektområder, som skal legges til grunn for vedtak av adresse/institusjonsnavn. Det nye sykehjemmet ligger innenfor dialektområdet for Nordhordlandsmål, og endeleddet i navnet skal derfor skrives -heimen (jfr.Midtbygda sjukeheim).

Språkrådet har i brev datert 08.03.21 påpekt i sin tilråding at navnet skrives Åsaheimen, og nevner som eksempler adressenavnet Åsamyrane, bygningsnavnet Åsatun og innbyggerordet Åsabu. Dette fordi det i den norske språkregelen er slik at stedsnavn i bestemt form, mister bestemthetsendelsen ved sammensetning med et nytt navneledd.

Når det gjelder forleddet i det nye institusjonsnavnet, kan en jamføre med for eksempel den offisielle adressenavnformen Åsamyrane, bygningsnavnet Åsatun og innbyggerordet åsabu. Vi viser her også til det følgende som vi skrev i et brev vi sendte til kommunen 26. oktober i fjor: ’’Det er ikke tilrådelig å bruke Lægdenebanen som navn på den nye fotballbanen [på Lægdene]. Den alternative navneformen, Lægdebanen, er fullt ut tilrådelig. Det er her helt relevant å sammenlikne med navneformer som «Lægdebussen», «Mulebussen» og «Mulebanen», som kommunen selv nevner i sitt brevSamme språkregel lå og til grunn for byrådets vedtak av navnet Lægdebanen på ny fotballbane på Lægdene. Lignende eksempel i Bergen er Mulebussen og Mulebanen i Mulen.

Kilde: Språkrådet og Bergen kommune. 

Andre saker