Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Komité for miljø og byutvikling på befaring foran Myrdal gård, hvor det etter planene skal settes opp næringsbygg. Debattant Terje Dalland mener området bør beholdes og settes i stand. (Foto: Thomas Gangstøe)

Står Åsanes kulturhistorie på spill? 

Myrdal gård kan bli et sentralt unikt område som kan vise det lille som er igjen av gamle Åsane. Og her kan en vise gamle gårds- og landbrukstradisjoner som er i ferd med å bli glemt, mener Terje Dalland.

Like ved Horisont ligger det en liten grønn lunge som kan bli et «urbant» læringsverksted for det historiske Åsane. Ved å beholde denne kan Åsane kulturhus vise frem det siste som er igjen av Myrdal gård. 

Det er ca. 700 boenheter med ca. 1500 innbyggere bak Horisont. Disse innbyggerne vil nok sette stor pris på om de kan få nyte en grønn lunge i stedet for et massivt næringsbygg. 

Her kan en få et sentralt unikt område som kan vise det lille som er igjen av gamle Åsane. Og her kan en vise gamle gårds- og landbrukstradisjoner som er i fred med å bli glemt. 

Det kan bli et grønt samlingspunkt i det nye urbane Åsane som nå utformes. Med en grønn lunge, benker og et informasjonsskilt kan en få smaken av fortid og fremtid hjertet i Åsane.  

Myrdal Park 

Broen som går over Ulset mellom Horisont og Elvebredden til Myrdalsparken hadde vært en fin ankomst til denne parken. 

Kommunen bør kjøpe og omregulere grusplassen som Horisont har og den grønne lungen som en utbygger ivrer å bygge med et dominerende næringsbygg midt i området. Resultatet av den grønne oasen fra byrådet kan vi nå se med granitt, betong og oppmerket sykkelfelt. 

Jeg utfordrer Horisont til å komme på banen i denne saken da senteret i dag er limet i området med kort vei til boligene i nærheten. Med denne planen for næringsbygg vil det gjøre det mer utrygt for myke trafikanter. Og det er ikke klart hvilke typer næring som er planlagt. Noe som er meget underlig. 

Det blir som om en søker skulle unnlate å informere om at det skal komme vinmonopol. På Minde har vinmonopolet gitt beskjed om at det vil komme i god tid slik at prosessene går som den skal. 

 Statsforvaltningen bør få avklart dette før vedtak da det er snakk om hvilke typer trafikk og hvor mye dette bygg vil skape og om det vil undergrave Horisont og Åsane storsenter. 

Kraftig lokalt engasjement  

Naboer synes det er bedre å beholde dette lille grønne igjen som en grønn lunge. 

De har vist sitt engasjement i bergenspressen. 

Kommunen bruker hjertesoner rundt skoler og byrådspartier er bekymret for Girggastemma, som er hjertet for historien i sentrale deler av Åsane i byutviklingen? 

Den siste biten av Myrdal er riktig nok regulert for fortetting. Men om det finnes reelle grønne politikere som tenker på å ta vare på det grønne midt i det «grønne urbane» ved Arena Nord, så burde de komme på banen.

Kommunen og Statsforvalteren bør sette foten ned for dette bygget med bakgrunn i saken i Fana der statsforvalteren er negativ til ytterligere nedbygging av grøntområder ved Lagunen. 

De ber om at en bygger på allerede eksisterende næringsområder ved Lagunen. 

Når statsforvalteren taler krystallklart i Fana bør det skape føringer i andre saker som har kommet lengre i prosessen.  

Det er ikke behov for det planlagte næringsbygget ved Åsane arena, da sentrale Åsane er mettet for handels- og tjenesttilbud. Det er derimot desto viktigere å beholde en siste bit av det sentrale grønne av Åsane-historien når en former fremtiden. 

Av Terje Dalland, samfunnsdebattant

Andre saker