Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DISKUTERER: – Vi håper selvfølgelig det er mulig med noen lettelser, men dette er avhengig av situasjonen i Bergen, og rådene  fra FHI og vår lokale smittevernskompetanse, sier Beate Husa. (Foto: Sandor Dahl)

Håper på lettelser – skal vurdere gjennom helgen

Skal vurdere nye restriksjoner i løpet av helgen.

Byrådet vil bruke helgen på å vurdere faglige råd og smittesituasjonen, og kommer med sine konklusjoner innen mandag, skriver Bergen kommune. 

Fredag har Bergen kommune hatt dialog med FHI. Både deres skriftlige faglige vurderinger og smittevernoverlegens vurdering er under utarbeidelse. Byrådet vil bruke helgen på å vurdere de faglige rådene og situasjonen, og kommer tilbake med sine konklusjoner senest mandag.  

– Vi håper på lettelser, men dette avhenger av situasjonen i Bergen, sier helsebyråd Beate Husa.

Det er byrådet som fatter vedtak i henhold til smittevernloven, med bakgrunn i dialog og anbefalinger fra lokal og nasjonal smittevernmyndighet.

Smittetallene for Åsane viser at 144 personer er registrert Covod-19-smittet. Det er flere enn i noen andre måneder siden starten av pandemien. 

Byrådet ønsker også å ta helgens smittetall og -utvikling inn i situasjonsbildet.  

– Vi håper selvfølgelig det er mulig med noen lettelser, men dette er avhengig av situasjonen i Bergen, og rådene  fra FHI og vår lokale smittevernskompetanse, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet. 

Smittetall i dag

Det er registrert 32 nye smittede siden forrige rapport. De fordeler seg slik i aldersgruppene: 1 (0-5), 6 (6-12), 6 (13-19), 6 (20-29), 5 (30-39), 5 (40-49), 2 (50-59) og 1 (Over 80).

26 av de smittede er nærkontakter. Fire har ukjent smittevei og to har usikker smittevei. 

Tre pasienter på sykehjem (Frieda Fasmer, Betanien og Midtbygda) har fått påvist covid-19. To av pasientene er fullvaksinert, og den tredje har fått første dose.

Totaltallet er 6059.

1716 personer testet seg i løpet av torsdag 29. april.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker