Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Bergen kommune jakter lokale aktører som kan være med å skape et variert sommerprogram for barn i gruppen 1. til 10. klasse. (Arkivfoto)

Skal bruke millioner på sommeaktiviteter for barn

Byrådet har foreslått at midlene fordeles bredt ut: 25,9 mill. til tilskuddsordninger, og 8,27 mill. til aktivitetsprogram i regi av ulike kommunale etater og avdelinger.

Nå søker kulturetaten og Etat for idrett aktører fra lokalt kultur- og organisasjonsliv, som kan tilby ferieaktiviteter til Bergens barn og unge i sommer.

I forbindelse med koronaepidemien har Bergen kommune mottatt midler fra Utdanningsdirektoratets til sommerskoletilbud i 2021. Målet er at elever i grunnskolen skal få en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Byrådet har foreslått at midlene fordeles bredt ut: 25,9 mill. til tilskuddsordninger, og 8,27 mill. til aktivitetsprogram i regi av ulike kommunale etater og avdelinger, skriver bergen.kommne.no.

Jakter lokale aktører

Kulturetaten og Etat for idrett ønsker å bruke sin del av midlene til å lage et  et variert og spennende aktivitetsprogram i hele byen, i samarbeid med lokale krefter.

Derfor søker Bergen kommune nå etter organisasjoner, kunstnere, selvstendig næringsdrivende og profesjonelle aktører på kulturfeltet, som ønsker å levere tilbud i sommer,

Kulturetaten vil stille sine lokaler til rådighet for sommeraktivitetene, dersom aktørene ikke har egne lokaler som kan benyttes, skriver Bergen kommune videre på sine hjemmesider.

Her søker du

Dersom du har forelag til aktiviteter, kan du sende en søknad med beskrivelse til etate for idrett eller til arne og Åsane kulturkontor. Søknaden bør inneholde tidspunkt og varighet (hvilke uker, dager, klokkeslett), aldersgruppe aktiviteten passer for, kostnader/budsjett, hvilke(n) bydel(er) dere ønsker å tilby deres aktivitet, om dere tenker å bruke egne lokaler eller få plass i kommunens kulturlokaler.

Frist for innsendelse er 10. mai.

Prosjektkoordinatorene for hvert kulturdistrikt vil gå gjennom innsendte forslag, og gjøre en utvelgelse basert på ønsket om å nå alle aldersgrupper 1.-10. trinn, med et variert tilbud, slik at alle i målgruppen skal kunne finne noe de kan ønske å delta på.

Et samlet program skal kommuniseres ut til alle elever i Bergensskolen i god tid før sommerferien starter, skriver bergen.kommune.no

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker