Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TRAPPER OPP: – Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig, sier nestleder i NSF, Silje Naustvik, som er en del av Unios streikeledelse. (Foto: Sandor Dahl og Norsk Sykepleierforbund, innfelt)

Storstreiken rammer Åsane:

Varsler kraftig opptrapping av streiken fra onsdag

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte, sier nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik.

13.370 flere Unio-medlemmer blir tatt ut i streik fra onsdag 2. juni. Det bekrefter Utdanningsforbundet i en pressemelding. Dette vil ramme lærere, barnehagelærere, sykepleiere og kommunalt ansatte. Om lag 20 760 av Unio kommunes medlemmer vil da være tatt ut i streik. 

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, som er en del av Unios streikeledelse i pressemeldingen

Naustvik mener lønnstilbudet fra KS er for dårlig. 

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier hun, og fortsetter:

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge.

Kritisk mangel på kompetanse ved flere områder 

Likevel er det kritisk mangel på kompetanse både i barnehage og skole, og helse- og omsorgstjenestene.

– KS egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere. Det er åpenbart at lønnsnivået er for lavt til å beholde, mobilisere og rekruttere helsepersonell. Nye tall fra NAV viser at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7 000 sykepleiere, en økning på 1 800 bare på ett år, og vi vet at mangelen er størst i kommunene, sier Naustvik i pressemeldingen

Utdanningsforbundet skriver videre at bemanningskartleggingen i sykehjem, hjemmesykepleie og heldøgns-omsorgsboliger viser at grovt sett 1 av 5 sykepleiervakter ikke dekkes av sykepleier. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen årsverk utført av personer uten lærerutdanning 21 prosent. I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av de som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.

Barne- og ungdomsskoler:  
Breimyra skole 
Hellen skole 
Blokkhaugen skole 
Kyrkjekrinsen skole 
Mjølkeråen skole 
Breimyra skole 
Åstveit skole 

Videregående skoler: 
Åsane videregående skole 
Tertnes videregående skole 

Barnehager: 
Øyjorden barnehage 

Sykehjem: 
Midtbygda sykehjem 
​Ulset sykehjem 
Åstveit sykehjem 

Andre berørte etater: 
Avlastningstjenester for utviklingshemmede 
Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane 
Bergen byarkiv 
Byantikvaren 
Bymiljøetaten 
Bergen kommune enhet for aktivitet og mestring 
Bergen kommune HR bemanning 
Bergen kommune vurderingskontoret Nord 
Bergen kommune byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig 
Bergen kommune byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett 
Bergen kommune byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett 
Bergen kommune byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet 
Bergen kommune byrådsavdeling for finans, næring og eiendom 
Bergen kommune byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Bergen kommune byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling 
Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten Arna og Åsane 
Hjemmebaserte tjenester i Arna og Åsane 
Hjemmebasertetjenester, administrasjon 
Pps nord, avdeling pedagogisk fagsenter Åsane 

Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, som er en del av Unios streikeledelse (Foto:  Norsk Sykepleierforbund)
Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, som er en del av Unios streikeledelse (Foto: Norsk Sykepleierforbund)

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Fakta om årets lønnsoppgjør:

LO, YS og NHO er blitt enige om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.

Onsdag 21. april starter lønnsoppgjøret i kommunesektoren (minus Oslo). De fire fagforbundene Unio, LO kommune, YS Kommune og Akademikerne skal forhandle med kommunesektorens organisasjon KS.

Kommuneoppgjøret er det største oppgjøret og omfatter om lag 435.000 ansatte i kommunene og fylkene.

Fredag 23. april er oppstart for forhandlingene i Oslo kommune, som er et eget tariffområde med drøyt 43.000 ansatte.

Mandag 26. april starter lønnsforhandlingene i staten. Oppgjøret omfatter nærmere 170.000 statsansatte.

Kilder: KS, SSB, DFO 

Relaterte saker