Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Flere ganger har barn og unge satt seg fast i synkemyren som har oppstått etter at Kråvannet ble tappet. Det kunne vært unngått.

Her har det gått litt for fort i svingene

Burde både bymiljøetaten, NVE, politikere og Arna kraftselskap skjønt at vannet burde vært sperret av eller skiltet før tappingen startet? Åsane Tidende mener helt klart ja.

Onsdag 19. mai måtte en 11 år gammel jente reddes av brannvesenet etter å ha satt seg fast i en myr ved Kråvannet på Flaktveit (også kjent som Hjortlandsstemma). For en måned siden satte to barn seg fast i den samme myren, men kom seg opp ved egen hjelp. Først da Åsane Tidende grep fatt i saken for to uker siden, reagerte Arna kraftselskap, som via Bymiljøetaten og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) ble bedt om å sette opp fareskilt.

21. mai satte kraftselskapet opp et skilt som varsler om at det er synkemyr langs vannet.

Dette er bakgrunnen:

Tidligere i vår mottok NVE en søknad fra Arna Kraftselskap, om lov til midlertidig senking av vannstanden fra 1. april og inntil seks måneder. Hjortlandsstemmen er magasin for Arna kraftverk, og må bygges om for å tilfredsstille krav til damsikkerhet. Det er derfor nødvendig å senke vannstanden i magasinet, kommer det frem i søknaden. Byråd Thor Haakon Bakke og avdelingsleder i Bymiljøetaten Tord Holgernes så ingen betenkeligheter med å fraråde senkingen i forbindelse med pålegget om å utbedre demningen i vannet.

Sistnevnte sa også følgende «En senking av vannstanden vil klart ha noen negative konsekvenser for biologisk mangfold og friluftsliv. I denne saken er imidlertid bakgrunnen for senkingen vesentlig, samtidig som det er avgjørende for oss at disse konsekvensene vil være av midlertidig karakter, og mindre inngripende»

Men; har det gått litt for fort i svingene, og burde både bymiljøetaten, NVE, politikere og Arna kraftselskap skjønt at vannet burde vært sperret av eller skiltet før tappingen startet?

Åsane Tidende mener helt klart ja.

Hjortlandstemma er fra før av kjent for å ha synkemyr, og i 1995 måtte en 11 år gammel jente hjelpes opp da hun gikk langs vannet med fire venninner, og begynte synke. Åsane Tidende har vært i kontakt med vitner som bekrefter historien.

Poenget vårt er at noen burde ha fanget opp at et så stort og tilgjengelig vann, burde vært sperret av og sikret før man startet tappingen. Når man reduserer vannstanden med inntil syv meter, er det klart at et danner seg et landskap som er spennende å utforske for barn og unge. Det burde NVE, Bymiljøetaten og Arna Kraftlag visst før arbeidet ble satt i gang. Da hadde man også unngått de tre episodene, hvor blant annet brannvesenet måtte bistå den ene.

Heldigvis har man fortsatt mulighet til å sikre bedre. For det spørs om et skilt som advarer om synkemyren, holder.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker