Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NASJONALE REGLER: Slik er alle smittevernsreglene nå. (Foto: Arkiv)

Slik er reglene nå: – Vi må fortsatt være varsomme

Slik er restriksjonene og munnbind-reglene nå.

Her får du en fullstendig oversikt over hvilke regler som ghelder nå i forbindelse med Covid-19 og smittevernsreglene. 

– Vi må fortsatt være varsomme. Det er fremdeles en uforutsigbar smittesituasjon mange steder i verden, og det er usikkerhet knyttet til mutasjonene. Derfor må vi fortsatt ha høy beredskap og restriksjoner ved innreise til Norge. Gjenåpningen i Norge er avhengig av at vi klarer å holde litt igjen på åpning over grensen, sa Statsminister Erna Solberg på fredagens pressekonferanse.

Se egen faktaboks med gjeldende regler knyttet til bruk av munnbind. 

Skoler og barnehager

– Vi har prioritert barn og unge gjennom hele pandemien. Også på dette trinnet i gjenåpningen har barn og unge mindre strenge tiltak enn voksne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Det er fortsatt lokale myndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå det skal være i barnehager og skoler.

– Skoler og barnehager skal planlegge for grønt nivå etter ferien, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Jeg har stor tro på at de fleste skoler og barnehager vil starte opp igjen til høsten på grønt nivå og mer normale forhold. Også universiteter, høyskoler og fagskoler bør planlegge for fysisk undervisning ved semesterstart til høsten, sier Melby.

– Vi åpner også opp for deltakelse på tvers av regioner og kretser, og dermed cuper og stevner som samler barn fra ulike deler av landet. Men husk at både voksne, barn og småsøsken teller med i antallsbegrensningen på arrangementer der barn og unge under 20 år er utøvere, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Åpner for sommerleir
I dag starter mange barn og unge sommerferien.

– Jeg tror både barn og voksne lurer på hvordan det blir med årets sommerleir. Jeg er glad for at det i år blir mulig med både sommerleirer, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud. Det betyr at blir leirstemning og minner for livet for tusenvis av barn og unge, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Selv om det er mulig å reise på ferie ut av landet, vil det fortsatt være begrensninger og kompliserte regler.

–  Det kan bli slitsomt å reise til utlandet, og det kan bli lang ventetid for å komme inn i Norge. Regjeringens anbefaling er derfor å feriere hjemme i Norge. Det er det tryggeste og mest forutsigbare, sier Ropstad.

Definisjoner

Fullvaksinert:

fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.

de som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen

gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.

Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Beskyttet:

Er fullvaksinert. har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen. Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder på trinn 3

Anbefalinger for hele landet:

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager
Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.

Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)

Generelle smitteverntiltak

Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)
Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Regler for hele landet

Handelsnæringen
Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer
Private arrangementer

Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

REGLER OM NUNNBIND:

Munnbind: 

I noen kommuner er munnbind påbudt i alle taxireiser. 

I noen kommuner er munnbind påbudt i kollektivreiser, dersom det ikke er mulig å holde en meters avstand. Blant annet Oslo, Trondheim og Færder.

Munnbind er anbefalt på offentlige steder, dersom man ikke kan holde en meters avstand.

Munnbindreglene er like for vaksinerte og uvaksinerte.

Munnbindreglene gjelder ikke for barn under 12 år.

Nasjonalt er munnbind kun påbudt dersom man må bruke kollektivtransport samtidig som man er i karantene.

Det er ingen flere nasjonale råd om munnbindbruk, men i situasjoner med høyt smittepress i et område, kan munnbind bli et lokalt tiltak.

Bergen følger nasjonale retningslinjer og har ingen lokale smitteverntiltak per 18. juni. 

Kilde: FHI

Andre saker