Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TILBAKE: Prix er tilbake i Åsane og tar plassen til Extra. (Foto: Erik Madsen)

Derfor er Prix tilbake: – Planlagt

– Endringen har blitt forsinket som følge av korona. Men nå er ombyggingen ferdig og butikken blir en del av Coop Prix-kjeden. Som blant annet har ekstra fokus på norskprodusert frukt og grønt, sier Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge til ÅT.

Dagligvarekjeden Coop har over flere år hatt tre Extra-butikker i Åsane. Men 17 juni i år ble Extra-butikken i Myrdalskogen borte, etter kun 2,5 år.  Butikken har nemlig gått inn igjen i Coop-sortiment som Prix-butikk. 

ÅT tok kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Coop for å høre hva som ligger bak «merkebytte».

Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge, sier dette om grunnen til endringen:

– Coop har en rekke kjedekonsepter som samlet skal dekke våre kunder og medeieres til enhver tid ulike behov og preferanser.  Endringen har blitt forsinket som følge av korona. Men nå er ombyggingen ferdig og butikken blir en del av Coop Prix-kjeden, sier Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge til ÅT.

– Har Coop bommet i sin satsing i området, basert på at det var tre Coop Extra-butikker i kort avstand til hverandre?

– Nei. Vår etablerings- og driftsplan i området er uforandret.

Reetableres som nabolagsbutikk 

– Hva er begrunnelsen for at denne aktuelle butikken har blitt Prix igjen og hvordan vil dette merkes for kundene, mer utvalg eller mindre?

– Vi reetablerer nå vår butikk i Prestestien tilbake til Coop Prix-kjeden. Denne butikken var omprofilert til Extra i forbindelse med at butikken på Ulset ble stengt og ombygd. Nå er butikken på Ulset ferdigstilt og dermed har vi reetablert butikken i Prestestien som en ren nabolagsbutikk innenfor Coop Prix-kjeden, dog noe forsinket grunnet koronaviruset.

– Det er en tøff kamp i dagligvaremarkedet når det kommer til butikker med rimelige priser. Vil dette styrke eller svekke dere posisjon i Åsane?

– Vi tror dette er med på å styrke vår posisjon i Åsane. Butikkens sortiment og vareplasseringen er optimalisert i forhold til kjøpemønstret til kundene. Det samme gjelder tilbudene og ekstra fokus på norskprodusert frukt og grønt som Coop Prix er svært gode på, skriver Alisøy.

Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge. (Foto: Coop Norge)
Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge. (Foto: Coop Norge)

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Andre saker