Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KLART FLERTALL: Nesten 7 av 10 sier i en spørreundersøkelse at de ønsker promillegrense for el-løperhjul. Nå vil Harald Heieraas i Trygg Trafikk og Torbjørn Brandeggen fra forsikringsselskapet Tryg at myndighetene tar grep for å hindre fyllekjøring og redusere antall ulykker med el-løperhjul. (Foto: Pressebilder)

Klart flertall ønsker promillegrense for el-løperhjul

En undersøkelse viser at 7 av 10 ønsker innføring av en egen promillegrense for el-løperhjul. Trygg Trafikk og forsikringsselskapet Tryg ber myndighetene ta grep for å hindre fyllekjøring og redusere antall ulykker.

– Vi ønsker promillegrense for elektriske løperhjul. Det er enklere å forholde seg til for de som bruker løperhjul, og ikke minst for politiet som skal håndheve det, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk i en pressemelding. 

Nesten 7 av 10 – 69 prosent – sier at de ønsker promillegrense for el-løperhjul. Kun 2 av 10 – 19 prosent – er negative til forslaget.

– Med dagens regler må du selv avgjøre om du er skikket til å kjøre. Det betyr at det strengt tatt ikke er lov til å kjøre i fylla, men det er ikke en vurdering vi bør overlate til folk som er på vei hjem fra fest. Da trengs det klare retningslinjer på hvor grensen går, sier Heieraas.

Den landsomfattende spørreundersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Ønsker samme promillegrense som for bil

– Vi mener det er naturlig med en promillegrense på 0,2. Det er samme grense som gjelder for andre motoriserte kjøretøy og vi ser ingen grunn til at elektriske løperhjul skal være et unntak, forteller Heieraas.

Han forteller at Trygg Trafikk ønsker å endre klassifiseringen av elektriske løperhjul fra sykkel til motorvogn.

– Det er en mer korrekt klassifisering. Det vil også gjøre det lettere å innføre reguleringer som promillegrense og krav om hjelm. Og det er det behov for når vi ser hvor høy risiko det er for alvorlige hodeskader, og hvor mange ulykker som involverer rus, sier Heieraas.

Risikerer å stå uten forsikring 

Tirsdag vedtok byrådet i Oslo å stenge utleie av løperhjul fra klokken 23 til 05 hver natt. Det har vært en kraftig økning i ulykker med elektriske løperhjul i hovedstaden med hele 421 registrerte ulykker bare i juni. Vel halvparten av skadene har oppstått i alkoholpåvirket tilstand.

– Vi ser en kraftig økning i antall skadesaker hos oss hvor elektriske løperhjul har vært involvert. Det bekymrer at så mange ulykker skjer i beruset tilstand, og vi er positive til tiltakene som nå innføres. Samtidig ønsker vi obligatorisk ansvarsforsikring for alle som leier ut løperhjul sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i pressemeldingen og fortsetter:

– Nå risikerer man at det ikke finnes forsikringsdekning for skader som påføres person eller gjenstander. Dersom du blir påkjørt av en el-løperhjul og skadet for livet, kan du altså risikere at det ikke finnes noen forsikring som vil gi deg erstatning. 

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 29. april – 3. mai gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år

Andre saker