Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KOLLEKTIVTILBUD​: Disse fire Tertnes-beboerne opplever at busstilbudet deres har blitt svekket av Skyss sakte, men sikkert de siste årene. – Vi opplever at Skyss ikke har lagt til rette for at man kan komme seg til jobb på en miljøvennlig og god måte sier de til ÅT. (Foto: Sandor Dahl/Privat)

Tertnes–beboerne reagerer kraftig på kuttingen av busstilbudet

– Hvordan kan Skyss forsvare Å bygge ned kollektivtilbudet når det samtidig er en forventning om at man skal bruke mindre bil av hensyn til miljøet og mer kollektivtransport.

Åsane Tidende har snakket med flere Tertnes-beboere som opplever at busstilbudet deres har blitt svekket sakte, men sikkert de siste årene.

– Vi opplever at Skyss ikke har lagt til rette for at man kan komme seg til jobb på en miljøvennlig, og god måte, uten å måtte stresse seg halvt i hjel. Ekspressbussen som gikk tidligere på morgenen fungerte bra, før Skyss valgte å legge den ned, forteller Kjetil Johannes Ottesen (41).

Ottesen som selv jobber som advokat, forteller videre at det er fryktelig vanskelig å kombinere buss og et normalt hverdagsliv.

– Det er utfordrende å jobbe utenom kjernetid i sentrum, siden siste buss fra sentrum til Tertnes går klokken 16.45. Det er veldig utfordrende og krevende å bruke kollektivtilbudet i Tertnes slik det er nå. Det er trist, for jeg vil svært gjerne bruke buss av prinsipielle årsaker.

– Hvordan tenker du at tilbudet kunne ha blitt styrket?

– Hva om for eksempel linje 3 som skal til Støbotn, hadde kjørt innom Tertnes på enkelte av avgangene. Da hadde ruten favnet et mye større område, hvis den ikke absolutt må via terminalen. Det kunne vært en rute 3 og 3B for eksempel. Det tror jeg ville ha styrket tilbudet vårt betraktelig, samt gjort det mer attraktivt å reise miljøvennlig frem og tilbake til sentrum, svarer Ottesen og fortsetter:

– Om det ikke er mulig, etterlyser vi korrespondanse mellom hovedrutene linje 3 og 4, som har hyppige avganger, med Tertnesbussen, slik at vi ikke blir stående igjen på Åsane terminal og risikerer å måtte vente i evigheter for å komme oss hjem fra jobb – for eksempel hvis vi kunne sitte på med en buss fra sentrum, og at den korresponderer videre med Tertnesbussen. 

– Om busstilbudet ikke bedres hvilke konsekvenser vil det få?

– Da blir det til at enda flere bruker bilen. Alle vil da tape på det. Vi får økte kostnader, mens fylket og kommunen vil måtte ta konsekvensene som følge av at man må bruke bilen fremfor å reise kollektivt. Da blir da økt belasting på miljøet. Kort sagt greier ikke Skyss i dag å utnytte det potensielle markedet på Tertnes, og endre vanene til folk, som er privatbil for de som kan.

Ottesen for støtte fra de tre andre.

– Er det ikke meningen at vi skal kunne komme oss til byen innenfor rimelighetens tid, spør Lene-Maria Engen (37,) og trekker frem at nå som ekspressbussen er lagt ned og endringene som Skyss har innført etter 25. mai, sitter man igjen med to alternativet om man skal til sentrum.

– Enten må vi ta 39 som er en melkerute rundt Ervik, og bruker 40 minutter fra Viddalen til busstasjonen. Ellers er det rute 30, der vi må ta turen tilbake til Åsane terminal. Med dette tilbudet blir det mye vanskeligere å jobbe i byen og bo på Tertnes, sier Engen og forsetter:

– Med bilen bruker man cirka 12 minutter fra Tertnes til byen. Jeg skammer meg over å bo i «kollektivbyen Bergen».

Og slik tilbudet på Tertnes er nå, kan man ikke kalle dette en styrking av kollektivtilbudet, sier hun og legger til at det er i ihvertfall ikke aktuelt for hennes familie å bruke buss som fast transportmiddel.

Heidi Grønseth (42) forteller at hun og familien opplever det belastende å bruke busstilbudet slik det er nå. Grønseth som er lege, og jobber på Haukeland sykehus, var en av de faste som brukte 30E som gikk direkte til sentrum til å komme seg på jobb, før Skyss la ned ruten i forbindelse med omleggingen tidligere i år.

– Dette var en rute som vi som arbeider kunne bruke for å komme oss til og fra jobb på en god måte. Jeg kan ikke se at det var noe grunnlag for å legge den ned, for den var stadig full både på morgenen og ettermiddag, sier hun og legget til:

– Den bussen ble også benyttet av ungdommer som skulle på skolen i sentrum.

– Opplever du at dere som bor på Tertnes og jobber i sentrum har fått et dårligere tilbud som følge av omleggingen?

 Ja det gjør jeg, det er utrolig skuffende at de legger ned et rute som fungerte så bra, jeg hadde jo forhåpninger om at den en gang kunne få flere avganger, sier Grønseth.

Skyss bør lytte til oss som tar bussen

– Når dere har forsøkt og klage til Skyss på hvordan tilbudet har blitt, hvordan har dere blitt møtt?

– De er ikke lydhøre for å høre på hva vi har å si, og de svarer bare med standardiserte svar og viser til at de har styrket nye linje 39 som er en melkerute, og denne går ikke engang nå på sommeren. (Linje 39 har endestopp i Viddalen og kjører over Tertnes, Åstveit. Ervik, Handelshøyskolen, Gamle Bergen, Sandvikstorget, Olav Kyrres Gate og til slutt ender opp på Bergen busstasjon, journ.anm). Vi som bor på Tertnes sitter igjen med linje 30 som går veldig sjeldent og skal du til sentrum må du via Åsane Terminal og bytte buss der for å komme deg videre, forteller hun og fortsetter:

– Skyss beskriver at grunnen for nedleggelsen av linje 30E og etablering av linje 39 var at de vil gi et bedre tilbud til andre grupper, som trenger transport mellom Sandviken og Tertnes, eller til og fra Tertnes videregående skole. Men jeg mener at de allerede har gitt disse gruppene et bedre tilbud ved å styrke linje 27 betraktelig, og samtidig innføre rute 19. Så det var etter min mening helt unødvendig å kutte linje 30E. Uten 30E har både barna mine og jeg vært nødt til å gjøre endringer for å få hverdagen til å gå rundt. Det innebærer blant annet mer bruk av bil både lokalt i Åsane, og inn mot sentrum.

Hun trekker blant annet frem at hennes 16 år-gamle datter er helt avhengig av rask transport fra sentrum til Tertnes etter siste skoletime, for å rekke korpsøving og legger til at rute 39 duger faktisk ikke til det. 

– Hvilken beskjed ønsker du å gi de ansvarlige?

– Skyss må spørre seg selv om de ønsker at folk skal ta bussen eller ikke. Jeg ønsker å reise kollektivt i hverdagen, og ønsker å være en som kan snakke varmt om busstilbudet ved middagsbordet. Vi ønsker å bruke miljøvennlige alternativer, men da må Skyss legge opp til at det er mulig for vanlige familier med en travel hverdag.

Tilbudet er rett Ikke godt nok

Aina Netland Nilsen (41) forteller at hun har ikke prøvd ut de nye rutene, men at hun allerede nå igjennom Skyss sin egen reiseplanlegger ser at hun kommer for seint på jobb.

– Det at Skyss har lagt ned Tertnes-ekspressen, gjør at jeg vil komme cirka et kvarter for seint på jobb fordi SFO ikke åpner før halv åtte om morgenen. Det Skyss ikke ser, er at ting henger veldig i sammen når man har to små barn som skal levers før man skal på jobb i sentrum, sier hun og fortsetter:

– Det er noe med det at når du kommer rundt 20 minutter for seint på jobb, så blir det jo at man må ta det igjen. Men med fritidsaktiviteter, lekser og sånne ting, så blir det jo fort til at man går hjem til vanlig tid. Så må man enten jobber ekstra på kvelden, eller ta det igjen en annen dag i uken, og da vil det gå utover familielivet. Det syns jeg rett og slett ikke er greit.

Hun forteller videre at hun selv jobbet i Åsane tidligere, og når hun valgte å søke på jobb i sentrum så var jo det med betrakting i at man hadde Tertnes-ekspressen:

– Dette fordi jeg kunne komme meg inn til byen raskt. På jobbintervjuet var dette et av momentene jeg fortalte om siden jeg må levere på SFO før jobb. 

På spørsmålet om hun er enig i at tilbudet på Tertnes har blitt svekket svarer hun:

– Jeg har sett de ti årene vi har bodd her at busstilbudet i området ikke er noe særlig, og grunnen for at jeg nå bruker bussen er at å kjøre bil inn til sentrum om morgenen medfører en kostnad med parkering i sentrum, og det er heller ikke lett, med tanke på økonomien.

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker