Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BUSS: Skyss ønsker ikke svare på hvorfor tilbudet på Tertnes er svekket og viser til at med endringen i mai i år har de ønsket å utvikle et kollektivtilbud der de samler ressursene sine i færre, men sterke linjer med hyppige avganger, framfor mange linjer, med lav frekvens. (Foto: Skyss)

Skyss: – Med ruteendringen har vi styrket kollektivtilbudet for de reisende totalt sett

– Med endringen i mai har vi ønsket å utvikle et kollektivtilbud der vi samler ressursene våre i færre, med sterke linjer med hyppige avganger, framfor mange linjer, med lav frekvens. Forskning og omfattende erfaring viser at dette er et viktig grep for at flere skal reise kollektivt.

Det sier leder for strategi og organisasjon Camilla Selch i Skyss.

Åsane Tidende skrev tirsdag om de fire Tertnes-beboerne Kjetil, Heidi, Lene og Aina som alle opplever at busstilbudet deres har blitt svekket de siste årene, spesielt etter omleggingen av rutetilbudet i mai

ÅT har bedt Selch i Skyss og kommentere busstilbudet på Tertnes hun svarer på våre spørsmål i en e-post:

– Vil dere nå lytte til de menneskene som faktisk tar bussen?

– Kollektivtilbudet blir utarbeidet på grunnlag av faglig anerkjente prinsipper for linjenett i byområder, med mål om at tilbudet skal passe for flest mulig. Det er likevel alltid vanskelige avveininger - en løsning som er bra for mange kan gjerne være dårligere for andre. Etter endringen i 25. mai følger vi med på hvordan det nye tilbudet blir brukt og opplevd av de reisende. Vi justerer fortløpende, når vi ser det er behov. Større endringer kan også bli aktuelt, men da må vi først få noe mer erfaring med det nye tilbudet slik at vi er sikre på at løsningene blir bra for flest mulig.

– Hvilke rutiner har Skyss for å svare og håndtere henvendelser angående busstilbudet?

– Vi jobber systematisk med alle innspill vi får fra kunder og kommuner og bruker det aktivt i vårt arbeid med å utvikle kollektivtilbudet. Innspill kommer på mange måter – via kundesenter, brev, sosiale medier etc. Når vi gjør endringer, blir de basert på grundige analyser av reisebehovet; hvor folk bor og jobber, planer for byutvikling, hvordan folk reiser med oss i dag. De endringene som ble gjort 25. mai i år ble politisk vedtatt i 2018 og det har vært løpende orientering av politikerne om endringene. Siden da har vi jobbet for å finjustere og tilrettelegge for en mest mulig smidig endring.

 – Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det bor rundt 4250 mennesker på Tertnes. Dette utgjør 10.30 prosent av innbyggertallet i Åsane bydel. Har ikke disse menneskene rett på et likeverdig tilbud som de som eksempelvis bor ved stamlinjene tre og fire?

– Med endringen i mai har vi ønsket å utvikle et kollektivtilbud der vi samler ressursene våre i færre, men sterke linjer med hyppige avganger, framfor mange linjer, med lav frekvens. Forskning og omfattende erfaring viser at dette er et viktig grep for at flere skal reise kollektivt.  Omleggingen av linje 39 er et grep for å støtte opp om dette.

– Like før omleggingen i mai i år gikk dere ut og sa at dette var en styrking av det totale kollektivtilbudet i Bergen nord. Men flere ha klaget på tilbudet, og det siste som nå kommer frem kan umulig kalles en styrking av kollektivtilbudet for Åsane?

– I mai ble gamle linje 39 og 30E fusjonert til en ny linje 39 som delvis dekker tidligere trasé for de gamle linjer. Linje 39 er et busstilbud som gir ekstra kapasitet i rushtid for reisende til og fra Tertnes, fra 25. mai kjører den via Ervik for å styrke kollektivtilbudet for reisende der. Linje 39 dekker et større område enn 30E, og vi økte antall avganger mellom Bergen sentrum og Tertnes. Busstilbudet ble doblet mot Tertnes fra dagens 16 avganger til å få 32 avganger. Linje 39 gir også bedre tilgjengelighet mellom Sandviken og Tertnes, samt bedre tilgjengelighet til Tertnes videregående skole.

– Linje 39 har en noe lengre kjøretid mellom sentrum og Tertnes, men linjen får en stor økning i antall avganger. I ettermiddagsrushet økte det fra avganger hvert 30 minutt til avganger hvert 15 minutt. Fra Tertnes til sentrum økte det fra avganger hvert 60. minutt til avganger hvert 15. minutt. Linje 30 vil fremdeles kjøre til Åsane terminal, som sammen med linje 3, 4 og linje 27 gir et høyfrekvent busstilbud til Åsane,

– Vil dere vurdere å gjenopprette muligheten for korrespondanse mellom stamlinjene og linje 30 eller tilbakeføre ekspressen?

– Om det kan jeg si, at dette er innspill som tar vi med oss videre i evalueringen av endringene. Det vil derfor ikke være riktig å svare dette ut nå, skriver leder for strategi og organisasjon Camilla Selch i Skyss avslutningsvis.

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Andre saker