Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – TVILSOMT: Å bruke argumentet at el-sparkesyklene tar bort bilkjøring er høyst tvilsomt. I realiteten tar det bort sykling og spasering, tror Rune Stigum Olsen, forfatter av debattinnlegget. (Foto: Thomas Gangstøe)

El-sparkesykler i Åsane? – Nei takk

Nasjonalt råd for ernæring og fysisk aktivitet anbefaler at folk beveger seg mer, er det da klokt å innføre noe som gir stikk motsatt effekt?

Alle nye ting fører ikke alltid til fremskritt. Nå har vi hatt El-sparkesykler noen år i byene i Norge og gjort oss noen erfaringer. Er det da smart å utvide ordningen mer? Noen har fått det for seg at det er en god idè med denne passive formen for transport også i Åsane.

I 2021 ville man forvente at samfunnet hadde forstått at det å bevege kroppen var til det beste for samfunnet. Det kan synes at det er en overvekt av unge mennesker som benytter el sparkesykkel. Å bruke argumentet at det tar bort bilkjøring er derved høyst tvilsomt. I realiteten tar det bort sykling og spasering vil jeg tro. Nasjonalt råd for ernæring og fysisk aktivitet anbefaler at folk beveger seg mer, er det da klokt å innføre noe som gir stikk motsatt effekt? 

Vi burde også forvente at man skjønte hvilket enormt forurensingsproblem disse el sparkesyklene representerer med sin korte levetid på saltbefengte norske veier, en omdiskutert batteriteknologi og ikke minst lange transport fra Østen. Legg også til det visuelle med alle syklene som står oppstilt og er slengt på bakken, samt lokal forurensing når de kastes i vann, elver og sjø som vi jo har erfart fra egen by. Var det noen som mente dette var et godt klima og miljøtiltak, eller er vi nok engang vitne til symbolpolitikk der man ikke har tatt seg bryet med å regne på hele livsløpskostnaden og netto effekten? At de slenges overalt og endel garantert vil havne i bydelens vann og elver burde gjerne også hensyntas her i Åsane. Hvem skal rydde opp og hvem tar regningen? 

Skulle man velge å ikke vektlegge hverken det folkehelsemessige hensyn, eller klima og forurensing så burde man i hvertfall lytte til sykehusene, de svaksynte, eldre og forsikringsselskapene som alle rapporterer om stor økning av stygge ulykker forårsaket av sparkesyklene. Det kommer nærmest daglige rapporter om alvorlige ulykker fordi disse tillates å bli kjørt på fortau der de myke trafikanter også befinner seg. Spørsmålet er om det vil bli noe færre ulykker om vinglete scootere skal kjøre i veibanen. Bydelen vår preges av mye bakker, noe som betyr høy fart og med fare for ekstra stygge ulykker.  La oss ta lærdom av erfaringene fra alle andre steder disse fremkomstmidlene er innført. På samme måte som vi sa nei til forurensende reklame i det offentlige rom i Bergen i sin tid kan vi vel velge å si nei til forurensende El sparkesykler. Bergen er dessverre "tapt" i så måte, men Åsane kan enda reddes. La oss slippe dette forbigående fenomenet her i bydelen vår.

Av Rune Stigum Olsen, Åsane

Andre saker