Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Roald Stigum Olsen fra Morvik er senior stortingskandidat for Høyre. Han mener at det på den enkelte arbeidsplass er en jobb å gjøre på alle plan både med inngrodde holdninger til eldre arbeidstagere og med å tilpasse arbeidsoppgaver til seniorenes kvalifikasjoner og ambisjoner. (Foto: Privat)

Debatt:

Aldersdiskriminering finner du overalt i samfunnet

Aldersdiskriminering finner du overalt i samfunnet. Du finner det i arbeidslivet, i dagliglivet, i politikken, i media og i annet samfunnsliv. Så vanlig at du tror det skal være slik. Det er på høy tid å foreta en kritisk vurdering av både holdninger og regelverk i samfunnet som gir grunnlag for usaklig aldersdiskriminering. Seniorer skal høres!

På den enkelte arbeidsplass er det en jobb å gjøre på alle plan både med inngrodde holdninger til eldre arbeidstagere og med å tilpasse arbeidsoppgaver til seniorenes kvalifikasjoner og ambisjoner. Det er grunn til å se på hvordan eldre arbeidstakere blir vurdert på arbeidsplassene. Dette kan gjelde holdninger ved rekruttering av ledere, ved jobbskifte eller skifte av arbeidsoppgaver, ved videreutdannelse, opprykk, velferdsgoder og det å bli "satset på".

Alle aldersnivåer trenger å bli "satset på" Det er mange eksempler på stor suksess hos eldre, men da oftes i private bedrifter der man selv bestemmer.  Mange eldre arbeidstakere fortjener selvfølgelig også å kunne slutte med pensjon etter strevsomme år. Det skal vi ha solide ordninger for. Men å tvinge motiverte og erfarne mennesker til arbeidsledighet pga en dato, fortjener verken disse eller samfunnet vårt.

Diskriminering av eldre mennesker foregår ikke minst i det daglige også utenfor arbeidslivet. Dette har dessverre tiltatt, i motsetning til hvordan det skal være og i flotte "17. mai-taler" som ofte fremføres. Ta f.eks. kommunikasjoner og annen tilrettelegging i det offentlige, -  også i omsorgsvesenet. Noen eksempler kan være groteske.

Kollektivtrafikken har betalingsordninger som blir umulig for mange. Bilen er faktisk en velsignelse for eldre og funksjonshemmede som er avhengig av dette for å komme seg ut eller ønsker å få besøk, for ikke å bli isolert. Og i daglighandling. Du til et kjøpesenter, tilpasset bil og forutsettes at du gjør storhandel. Sparetilbudene kan være "5 stk for 100 kr", osv. Dette kan også ha diskrimineringseffekt. 

Og vi finner demokratisk underskudd blandt seniorer også i det offentlig styringsverket, fra representasjonen på Stortinget og til fylkes- og kommunevalg. Våre politiske partier leder ofte an i aldersdiskriminering, også ved rekruttering til andre offentlige utvalg og komiteer. Henimot 1/3 av den stemmeberettigede delen av befolkningen blir nå aldersmessig ikke lenger representert. Dette er et alvorlig demokratisk problem.

Solidaritet mellom generasjonene: Høyre er det eneste partiet i Norge som har egen politisk seniororganisasjon, Senior Høyres Landsforbund. Gjennom partienes lover sikrer vi at seniorenes synspunkt blir hørt i alle Høyres utvalg og alle nomineringer og valglister. Senior Høyre er selvfølgelig representert på Høyres stortingsvalglister både i Sogn og Fjordane og i Hordaland. Gjennom alle valg vil derfor Senior Høyre kjempe mot all diskriminering, - også aldersdiskriminering, og sterkt jobbe for solidaritet mellom generasjonene. Og vi vil ha en Statsminister fra Vestland!

Av Roald Stigum Olsen, åsabu, Senior Stortingskandidat Høyre, leder Vestland Senior Høgre

Andre saker