Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Det som kunne vært en vakker elv, som slynger seg gjennom nordere bydel, er overgrodd og full av boss.

Leder:

Tenk hva det kunne vært

Er det ikke merkverdig at en nesten 15 kilometer elv som slynger seg gjennom mer enn halve bydelen, mange steder ser ut som en overgrodd søppelfylling?

Daleelven starter i Langavatnet og går forbi flere gårdseiendommer på Nyborg før den slynger seg rundt Ikea og tar en snarvisitt via Liavannet. Deretter går den under Liamyrane og ut i Forvatnet. Fra dette vannet går den i rør under Åsamyrane, viser seg så vidt på felt C, før den fortsetter i rør under senterområdet. Sør for gamle Arken er det et 50 meters åpent strekke, før den går i rør videre til Åsane Terminal. Deretter er den åpen helt til Kverneviken på Tertnes.

Dette kunne vært en flott idyll med stier langs elven, kanskje noen lekeplasser eller et par steder å bade. Bade gjorde folk i denne elven før i tiden, og ryktene går om at man tok laks på 10 kilo spesielt ved utløpet i Kverneviken.

Dalaelvens venner, som nå er nedlagt, gjorde en formidabel jobb med å rydde en rekke steder i elven. De brukte også 150.000 på å tilrettelegge en sti på Nyborg – en sti som nå mer eller mindre er borte. De fikk lovnader om at elven skulle settes i stand, men uten at særlig mye ble gjort.

I dag er den stedvis en skam – spesielt fra Åsane terminal mot Haukedalen. Her flyter sykler, paraplyer, løpehjul, handlevogner og masse annet skrot. Ingen rydder opp. Flere av handlevognene har trolig ligget der lenge.

I mange byer og tettsteder er det rekreasjonsområder tilknyttet vassdrag. I Åsane er elven kun en elv, som knapt noen legger merke til. Den gror igjen, og fylles opp av søppel.

Åsane Tidende mener en ny venneforening må på plass, for at noen skal bli gjort med det som potensielt kan være en idyll i nordre bydel. Vi trenger en venneforening som kan dra i tråder, kontakte politikere, få ting gjort.

Hvis ikke gror vassdraget mer og mer igjen, og det som kunne vært en super elv for kajakk, bading eller fisking, blir i stedet et skamplett og en uutnyttet kilde i bydelen vår.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker