Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Veien ble stengt etter vannledningsbruddet i 2019, og en tid fryktet man at en større mur skulle rase ut. (Arkivfoto: Sandor Dahl)

Legger ny hovedvannledning i Munkebotn

Skal erstatte hovedforsyningen i Åsaneveien etter bruddet i 2019.

Det legges ny vannledning i vegtraseen i Munkebotn, til erstatning for hovedforsyningsledningen som fikk brudd i Åsaneveien på E16/E39 i 2019, skriver Bergen kommune på sine hjemmesider.

Dagens hovedvannledning i Åsaneveien er gammel og inngår i Vann- og avløpsetatens planlagte utskifting/fornying av ledningsnett. Bruddet på vannledningen i 2019 har fremskyndet arbeidet med ny vannledning, som skal legges i ny trase.

Store konsekvenser

Bruddet i 2019 medførte store samfunnsmessige konsekvenser. Den nye vannledningen vil redusere risiko og konsekvenser for nye ledningsbrudd på strekningen mellom Sandviken sykehus og Glasknag betydelig.

Arbeidet starter opp i september 2021 og skal være ferdig i juli 2022.

Saken ble behandlet i byrådet onsdag denne uken.

Les mer om vannledningsbruddet som lammet Bergen for snart to år siden nedenfor.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker