Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DØMT: Mannen som stod tiltalt for å ha voldtatt sin egen datter i Åsane over flere år, er nå dømt til ti år i fengsel.

Dommen i voldtektssaken er klar

Mannen som stod tiltalt for å ha voldtatt sin egen datter i Åsane over flere år, er nå dømt til ti år i fengsel.

Det kommer frem i en dom ved Hordaland tingrett i dag. Aktor la tidligere ned en påstand om elleve år i fengsel. I dag ble det bekreftet at mannen i 40-årene dømmes til fengsel i ti år for å ha begrepet seg på sin egen datter på flere steder i Åsane.

Overgrepene fant sted fra 2013, da jenten var åtte år, til 2019.

Datteren er i dag midt i tenårene. Hun har i etterkant slitt med omfattende traumer og fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Hun plages også av «flashbacks», ifølge dommen.

«Det at de seksuelle overgrepene er utført av en far mot en datter i hennes eget hjem utgjør i tillegg et grunnleggende tillitsbrudd overfor en fornærmet som står i et særlig avhengighetsforhold til gjerningspersonen», heter det i dommen.

Domsslutning 

Etter en samlet vurdering dømmes tiltalte for overtredelse av Straffeloven (1902) § 195 første ledd og annet ledd bokstav c, Straffeloven (2005) § 301, jf. § 300, jf. § 299, Straffeloven (1902) § 197, Straffeloven (2005) § 312, jf straffeloven (1902) § 62 første ledd og straffeloven (2005) § 79a til 10 års fengsel.

Han får et varetektsfradraget på 576 dager,

Den nå dømte faren må i tillegg betale erstatning til fornærmede i saken på 350.000 kroner.

Tiltalte slipper å betale sakskostnader.

Dommen er enstemmig.

Aktor May Britt Erstad la ned påstand om elleve års fengsel, ett år høyere enn rettens endelige straff.

Erstad har ennå ikke lest dommen da hun snakker med Åsane Tidende onsdag ettermiddag, men sier straffen «fremstår som riktig».

– Jeg konstaterer at retten ser likt som oss på skyldspørsmålet i saken, og er godt fornøyd med dommen.

Bistandsadvokat May-Britt Løvik skriver i en kommentar til ÅT:

– Vi er glad for at avgjørelsen fra retten nå foreligger og at den innebærer domfellelse. Straffen vurderes å stå i forhold til de alvorlige overgrep fornærmede har vært utsatt for gjennom flere år.

Vil vurdere anke

Bjørn Philipson, som representerer den nå dømte 40-åringen skriver i en SMS til ÅT:

– Da min klient er klar på sin uskyld, vil en anke naturligvis bli vurdert..

Dommen er ikke rettskraftig og et evt ankespørsmål vil bli vurdert etter ankefristen har gått ut.

Aktor May Britt Erstad er godt fornøyd med dommen. (Foto: Sandor Dahl)
Aktor May Britt Erstad er godt fornøyd med dommen. (Foto: Sandor Dahl)
Bistandsadvokat May-Britt Løvik. (Foto: Sandor Dahl)
Bistandsadvokat May-Britt Løvik. (Foto: Sandor Dahl)
Bjørn Philipson, representerer den nå dømte 40-åringen. (Foto: Sandor Dahl)
Bjørn Philipson, representerer den nå dømte 40-åringen. (Foto: Sandor Dahl)

Av

Sandor Dahl

red@aasanetidende.no

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker