Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FRYKTER FOR ÅSANE: – Dersom det blir et vedtak med tunnel for Bybanen gjennom sentrum, som er mer enn 2,2 milliarder dyrere, og muligens ikke blir bygget nå, så river det vekk grunnlaget for Nordhordlandstunnelen, og ny vei i Åsane. Dette fordi alt innenfor samferdsel i Bergen henger sammen med alt, bokstavelig talt. Bergen og Norge er bundet av Parisavtalen, sier Jørund Vandvik. (Foto: Thomas Gangstøe)

Vraker bystyret Bryggen, gir Jørund opp kampen om ringvei Øst: – Et tunnelvedtak vil være et svik mot hele Åsane

– For Åsane er dette årtusenets viktigste bystyremøte.

Det koker fullstendig før onsdagens bystyremøte hvor det skal avgjøres om Bybanen får trasé over Bryggen, eller om det 2,2 milliarder kroner dyrere alternativet gjennom tunnel blir vedtatt.

Etter at Rødt i helgen fikk flertall for tunnel på partiets møte, tyder det meste på at fagetatens anbefalte Bryggen-alternativ vrakes.

Jørund Vandvik har i snart tre tiår vært en av flere forkjempere for kampen for ringvei Øst og en tunnelløsning i nord, etter at aksjonistene ga lyd fra seg for første gang på slutten av 1980-tallet for å bedre sikkerheten og veistandarden langs en av landets mest trafikkerte strekninger, som har en årsdøgnstrafikk på nesten 30.000 kjøretøy.

– Tunnelvedtak kan velte E39-planer

Blir det vedtatt tunnel i onsdagens bystyret, gir Hylkjebeboeren imidlertid opp kampen som har betydd så mye for han i 26 år, og viser til Parisavtalen som et sterkt argument om hvorfor tunnelløsning for Bybanen kan stikke kjepper i hjulene for ringvei Øst.

– For Åsane er dette årtusenets viktigste bystyremøte, sier Vandvik til ÅT.

Hør hele intervjuet med Jørund Vandvik i dagens spesialepisode av Åsanepodden her, i tillegg til debatten med Per-Arne Larsen og Marte Monstad her: 

 

– Dersom det blir et vedtak med tunnel for Bybanen gjennom sentrum, som er mer enn 2,2 milliarder dyrere, og muligens ikke blir bygget nå, så river det vekk grunnlaget for Nordhordlandstunnelen, og ny vei i Åsane. Dette fordi alt innenfor samferdsel i Bergen henger sammen med alt, bokstavelig talt. Bergen og Norge er bundet av Parisavtalen (Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt under klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris. Den består av bestemmelser for blant annet reduksjoner i utslipp av drivhusgasser og klimatilpasning.  Alle land har sluttet seg til avtalen, journ.anm), sier han og utdyper:

– Vi har, gjennom hardt arbeid, spesielt de siste seks årene, klart å få politisk aksept for en vei, ringvei Øst, som vil øke trafikken inn mot sentrum. Men trafikkveksten vil bli balansert fordi du får en Bybane som drar veksten ned. Mot Fana har kollektivtrafikken økt, og biltrafikken gått ned som følge av Bybanen.

– For Åsane er det motsatt. Her øker trafikken hele tiden. For uten en bybane, mister vi den politiske aksepten for E39-tunnelen. Så vil noen si: «Ja, men de som stemmer for Nordhordlandstunnel, mange av de vil jo ha også ha Bybane». Da får du i beste fall en lang, lang utsetting av ringvei Øst-prosjektet.

– De vil bygge en tunnel ingen vil ha

I ti år har de nå leitet etter en billig, risikofri og god tunnel. Til nå har de ikke funnet en slik løsning, peker han på.

– Og det gjør de neppe på en del år ennå. Om det blir bygget tunnel, vil det gå lang tid. På den tiden det tar, vil det bli ingen politisk aksept for å bygge ny motorvei gjennom sentrum.

Han viser videre til finansieringen, som han tror vil bli et massivt problem som følge av tunnelkostnaden, som igjen setter hele ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen i fare:

– I neste omgang så skal dette finansieres. Politikerne kan vedta å bygge en god tunnel, men slik er det ikke i virkeligheten. En tunnel er dyrere å bygge uansett, og den tunnelen som nå er forelagt, som fagfolkene har utarbeidet, vil de egentlig ikke ha fordi den er for dyr. De kan gjerne ønske seg fint vær i desember eller gode skiforhold på Kvamskogen i februar, men dett er det ikke politikerne som bestemmer, hvor dyrt det er å bygge en tunnel.

– Det er sagt at det vil koste 2,2 milliarder kroner for å finansiere bybanetunnel. Trolig blir den dyrere, og ja, det kan bes om mer penger fra Staten, men den forespørselen kommer til å få nei.

– Det kommer ikke til å skje at denne blir finansiert med en så mye høyere prislapp, og bygget når alle fagfolkene har sagt at dette er en farligere og dårligere løsning for UNESCO-arven Bryggen. En slik løsning vil få avslag, sier han.  

– Da er det ingen vits å kjempe lengre

– Vedtar man tunnel på onsdag står hele ringvei Øst i fare?

– Ja, du får i alle fall en utsettelse, og i den fasen får du ingen bygging. Så skal den finansieres. Bompengene må da øke med 30 prosent. Det tror jeg ikke politikerne våger. Hvor skal du redusere bompengene? Da må du ta av den potten som tunnel skal finansieres fra. Og hvilke prosjekt ligger i den potten fra før? Jo, her ligger det halvannen milliard til Nordhordlandstunnelen. Da tar du den først, så må du fremdeles øke bompengene, men da bare med 12 prosent.

– Uansett hvordan du da ser på det, så vil folk i Åsane-nord bli taperne gjennom et tunnelvedtak.

– Da er det ingen vits i å kjempe lenger?

– Nei, da gir jeg bare opp. Om folk ikke ser disse sammenhengene, og ikke ser hvordan dette byggverket vi nå har bygget opp, og hvor skjørt det er, og skjønner at det kommer til å kollapse, da orker jeg ikke mer. Jeg er 66 år, og da bruker jeg heller tiden min på andre ting. Da er det nytteløst.

Seinest i år var Jørund Vandvik én av initiativtakerne til å «stenge» E39 i to måneder.

– Forsvant av samme grunn som nå

I NTP som ble lagt frem i vår, ble veien mellom Vågsbotn og Klauvaneset nok en gang vraket, før nyheten om at det likevel ble lagt inn en milliard kroner til prosjektet i revidert plan.

– I to måneder gikk vi hver dag. Vi var aldri under 20 personer. Hovedmotivasjonen var endelig å få veien inn i NTP. Det har vi klart før, så kom endringene som gjorde at veien forsvant ut igjen. Det viser hvor skjørt byggverket er. Hvorfor forsvant ringvei Øst ut sist? Jo, av samme grunn som det vi står overfor nå. Trafikken inn mot sentrum skal ikke økes. Nyborgtunnelen er en direkte motstrid mot Parisavtalen, og et samlet bystyret vedtok å innføre visjonen om gå- og sykkelbyen Bergen, nettopp på grunn av Parisavtalen.

– Den samme logikken sier at det ikke kommer til å bli bygget en motorvei inn mot Bergen om ikke Bybanen kommer. Hvis ikke folk forstår det, gidder jeg ikke mer.

– Tragisk

– Hvordan er følelsen nå før det skal avgjøres?

– Jeg synes det er helt tragisk. Folk i Åsane-nord gjorde opprør som førte partier frem og beveget valgresultatet under forrige valg i 2019, (da FNB gjorde et brakvalg lokalt og fikk 41,6 prosent i Hordvik valgkrets, journ.anm). Noen av begrunnelsene var økte bompenger og manglende fokus på trafikksikringen i nord. Jeg har jo et håp om at disse som er valgt inn for denne saken, ser sammenhengene og gjør slike vurderinger.

– Det er brukt milliarder av kroner på silkemyke sykkelveier mot søndre bydeler, som Fana. Mot Åsane er det ikke brukt en krone, og argumentet er at det må vi se i sammenheng med Bybanen. Og det er rett: Faller Bybanen, så kommer du ikke til å s en eneste syklist fra Åsane til sentrum. Sykkelandelen i Trondheim og Stavanger er ti prosent. I Bergen ligger den på fire prosent. I Fana nærmer sykkelandelen seg det samme som i Stavanger og Trondheim. I Åsane er den én prosent. Det sier alt.

Han håper fremdeles i det lengste at alternativet over Bryggen velges og at ny Europavei i tunnel kan bli bygget med første spadetak om drøye tre år.

– Situasjonen på Steinestøveien er kaotisk. Den er preget av køer og ulykker. Det er an av landets mest trafikkfarlige veier. Prosjektet er et av de mest lønnsomme prosjektene i NTP. Situasjonen blir bare verre og verre. Vi har fremdeles, inntil du eventuelt får et tunnelvedtak, et håp. Vi har finansiering. Da kan første spadetak skje i 2025, og da kan veien stå klar i 2031. Får du et tunnelvedtak, aner jeg ikke når det kan skje.

Siden slutten av 1980-tallet har lokalbefolkningen demonstrert for en bedre Europavei

– For Åsane er dette årtusenets viktigste bystyremøte. Om det er bevisst eller ubevisst, skal jeg ikke si. Men et tunnelvedtak nå, vil være et svik mot hele Åsane.

I NTP som ble lagt frem i vår, ble veien nok en gang vraket, før nyheten om at det likevel ble lagt inn en halvannen milliard til prosjektet i revidert plan, ble bekreftet.  

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker