Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BEKYMRET: Lars Jørgen Leganger Pedersen bekrefter at skolen avslyser alt av julearrangementer grunnet mange smittetilfeller. 

53 smittetilfeller siden oktober:

Blir tvunget til å avlyse juleavslutninger etter økende smitte

- Det smerter meg å måtte ta et slikt valg.

Mjølkeråen skole har opplevd flere større utbrudd av Covid-19 knyttet til de ulike trinnene denne høsten. Per 15. november var det registrert 27 tilfeller av korona hos elever og ansatte på skolen.

- Vi har hatt nedgang i smittetilfeller og nå peker pilen riktig vei, sa rektor ved skolen, Lars Jørgen Leganger Pedersen til ÅT da.

Nå har imidlertid situasjonen snudd igjen, og skolen har tatt det drastiske valget om å avlyse, og nedskalere alt av juleavslutninger som følge av en ny smittebølge som har berørt Mjølkeråen skole kraftig. .

- Vi vet at det er flere foresatte som er urolig for smittesituasjon ved vår skole. Vi ønsker derfor å komme med noen klargjøringer om tiltak, skriver Pedersen i et åpent brev til foreldrene. 

- Lokalt på vår skole har vi i tillegg gjort noen valg jeg som rektor har myndighet til å ta. 

 Ingen juleavslutninger i regi av klassekontakter for klassene på skolen. Ingen fellessamlinger for elevene på barnetrinnet eller ungdomstrinnet inntil videre, og Ikke julegudstjenester på ungdomstrinnet eller barnetrinnet.

- Smerter meg

Rektoren legger ikke skjul på at det har vært en tøff avgjørelse å ta:

- Jeg har hatt god dialog med foreldre og FAU. Hva er fornuftig å gjøre når smitten på skolen har vedvart? Dette er min vurdering, og det jeg har lov til å gjøre og vil være lokale bestemmelser på vår skole. Vi kommer fortsatt til å gjøre mye gøy i julemåneden, men i nedskalerte utgaver, sier han til ÅT. 

- Klart det smerter meg å ta slike valg. I julen er det ekstra stort fokus på samhold og arrangementer, men dette er den rette avgjrøelsen slik smittesituasjonen har utvikle seg, sier han.

Mjølkeråen skole har hatt 53 smittetilfeller fra oktober og frem til dagens dato.

Elevene skal være så mye som mulig i sin klasse i undervisningen. Minst mulig deling av elevgrupper på trinn og på tvers av trinn der det er mulig, viser han til videre. 

Utover det skal skoledagen være så normal som overhodet mulig.

I Bergen kommune er vi i en «normal hverdag med økt beredskap» per dags dato. Vi er ikke på grønt, gult eller rødt beredskapsnivå i skolene. Det vil si at jeg som rektor ikke har myndighet til å gjennomføre tiltak som dere ble kjent med da vi var på de forskjellige beredskapsnivåene de to foregående skoleårene.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker