Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NY FORSKRIFT: Folk i bergensregionen har vært flinke til å følge regler tidligere i pandemien, og vi trenger nok en gang at vi alle stiller opp for hverandre og bidrar til å få ned smitten nå, sier byrådsleder Roger Valhammer. (Foto: Sandor Dahl)

Innfører ny forskrift: – En svært krevende smittesituasjon

– Vi må stille opp for hverandre for å få ned smitten.

Kommunen oppfordrer innbyggere om å ha færre nærkontakter og bruke munnbind i offentlige rom innendørs i en fersk pressemelding. 

Koronasmitten har økt betydelig i Bergen den siste uken, og det er et stort press på kommunale helsetjenester og sykehus. Regjeringen har i dag etter initiativ fra kommunene i Bergensområdet og Statsforvalteren i Vestland, besluttet å innføre regional forskrift for bergensområdet. 

– Det er nødvendig med en regional forskrift siden vi nå har en svært krevende smittesituasjon, og mange innbyggere beveger seg på tvers av kommunegrensene i vår region. Folk i bergensregionen har vært flinke til å følge regler tidligere i pandemien, og vi trenger nok en gang at vi alle stiller opp for hverandre og bidrar til å få ned smitten nå, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Disse tiltakene innføres av regjeringen i dag fredag 3. desember klokken 21

Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand i butikker, kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

Antallsbegrensninger for private arrangement innendørs. Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle gjester om smitteeksponering

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangement med skjenkeløyve.

Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkeløyve. Det kan maksimalt være 600 i publikum på innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser. De skal deles i kohorter som ikke er større enn 200.

For spørsmål om de nye regionale reglene som er vedtatt av regjeringen, ring nasjonal koronatelefon i åpningstiden for denne på 815 55 015.

Oppfordrer til bruk av munnbind

– Vi ber alle om å ha færre nærkontakter og bruke munnbind i alle offentlige rom innendørs der det er risiko for at du ikke kan holde avstand. Alle som er på kino, teater, idrettsarrangement og liknende bør bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde en meters avstand, sier helsebyråd Beate Husa. 

– Smittesituasjonen er bekymringsfull. Vi har høye smittetall og en uoversiktlig situasjon knyttet til den nye virusvarianten omikron. Som smittevernoverlege kunne jeg tenkt meg enda strengere regler enn det som regjeringen nå har vedtatt for bergensregionen. Særlig kunne jeg tenkt meg et utvidet påbud om munnbind. Men enda viktigere er det at vi får god etterlevelse av tiltakene som er satt inn. Jeg oppfordrer alle om å bruke munnbind innendørs på offentlig sted, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.  

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker