Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Christian Rolland, åsabu og bystyrerepresentant for FNB mener en forsinket bybane kan gi Ringevi Øst raskere. (Foto: Privat)

Forsinket Bybane kan gi oss Ringvei Øst raskere

Bybanen er ikke et rekkefølgekrav for Ringvei Øst. Det skriver bystyremedlem Christien Rolland i dette innlegget.

Fremstillingen i Bybanedebatten er nå av pessimistisk sort som liker å si at det ikke kommer noe nytt infrastruktur til Åsane takket være ‘Folkeaksjonen Nei til mer Byutvikling”. Bybanen er en Gud og uten den blir det ikke lys og ikke natt. Uten Bybanen blir det ikke noe ny E39 og uten den dør Ingenmannsland i Bergen-nord. Dette liker noen aktører å påstå, eller true med. Er det slik at aksjonistene på Hylkje som allerede for 40 år siden krevde veiutbedringer, skulle gjerne ha fått beskjed om at de må vente på en Bybane? Alle i Åsane, og øvrige sjåfører, vil ha Nordhordalandstunnelen snarest mulig. Nettopp dette ønsket kan gå i oppfyllelse, helt uavhengig av bybaneutbyggingen. 

Med sunn prioritering og smart økonomisk omdisponering, kan gjerne nye E39 mellom Klauvaneset og Vågsbotn (Ringvei Øst) bygges lenge før Bybanen prøvekjøres i Åsane. Selvfølgelig kan ikke det mest lønnsomme prosjektet samfunnsøkonomisk vente på en Bybane. Det stemmer riktignok at Bybanen til Åsane er førsteprioritet i Nasjonal Transportplan (NTP), etterfulgt av E16 og med Ringvei Øst på tredje plass. Dersom Bybanen til Åsane forsinkes, kan midler tvert imot rullere nedover i køen og heller bli brukt til Ringvei Øst! 

Nye E39 er en sammenhengende vestlig hovedkorridor mellom Stavanger og Ålesund, det er neppe sannsynlig at Ringvei Øst blir isolert klippet ut fra planene og utsatt til politisk vilje våkner fra dvale. Jeg har gått gjennom NTP, RTP (Regional Transportplan), Byvekstavtaler både gjeldende og gamle, samt saker behandlet i Vestland fylke vdr. Klauvaneset-Vågsbotn strekningen. Ikke et eneste papirark nevner at Ringvei Øst er avhengig av Bybanen. I tillegg har NTP en nullvisjon for drepte. Med en åpenbart farlig vei gjennom Åsane som ikke er dimensjonert for 27.000 ÅDT, kan ikke denne nullvisjonen opprettholdes. 

Dersom det er politikere som av prinsipielle grunner selv setter en stopper på Ringvei Øst som et forhandlingskort, er det også politikere som kan sørge for at Ringvei Øst faktisk kommer på plass. Nasjonale føringer har ikke lagt hindringer, disse hindringene koker lokale politikere sammen helt selv. På det mest “krevende” kommer det til å bli behov for å koordinere eventuelle innfartsparkeringer og endestopp for Bybanen samt depot, når det skal tegnes sammen med Ringvei Øst i Vågsbotn. Koordinering er nevnt. Vilkår eller avhengighet er ikke nevnt. Bybanen er altså ikke et rekkefølge krav for Ringvei Øst.

Av Christian Rolland, åsabu og bystyrerepresentant for FNB

Relaterte saker