Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SPRØYTER: Slike syn ønsker Etat for psykisk helse og rustjenester at det skal bli færre av. Nå foreslår de å settet opp sprøyt drop box ulike steder i Bergen, blant annet ved MO-senteret i Eidsvåg.

Slik vil de unngå brukte sprøyter i gatene

Bergen kommune vil sette opp sprøytebokser for å redusere forekomsten av brukte sprøyter i gatene.

45-55 % av det årlige utdelte brukerutstyret på MO-sentrene blir levert inn i retur. Etat for psykisk helse og rustjenester vurderer dette som et høyt tall og at dagens returordning fungerer godt. For å forhindre forsøpling av brukte kanyler/sprøyter anbefaler etaten at det også plasseres ut sprøyte drop box på de åpne russcenene og andre egnede steder i byen.

Etaten komme med forslaget etter at Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig ba om innspill til tiltak for å hindre forekomsten av brukte sprøyter i gatene våre, herunder en vurdering av en forsterket panteordning som supplement til dagens ordninger.

I en orientering til Byrådet skrive etaten at andre land i økende grad har tatt i bruk «needle drop box» som er plassert ulike steder i byen. Her kan man kaste brukte sprøyter. Boksene er ofte satt opp i områder der det inntas rusmidler; åpne russcener, parker, i nærheten av knutepunkt som tog, kjøpesenter osv. Dette er et nødvendig tiltak for å sikre at man kaster brukte sprøyter på en forsvarlig måte.

Risikerer å stikke seg

I Bergen brukes imidlertid ordinære søppelspann, som utgjør en risiko for at personell som tømmer bosset stikker seg på sprøytespissene.

Etat for psykisk helse vurderer at dette tiltaket med returbokser kan være med å redusere forsøpling av brukte sprøyter i gatene, da dette også vil være en synlig påminnelse til personer som inntar rusmidler om viktigheten av å kaste brukt brukerutstyr på egnet sted.
Etaten anbefaler at «sprøyte drop box» plasseres som et minimum flere steder i nær tilknytning til de åpne russcenene, MO-sentrene og på en-to lokalisasjoner i alle byområder. Boksene må være godt forsterket og festet i bakken, for å forhindre fjerning og hærverk, skriver de i orienteringen,

Retur på ca. 53 prosent

I dag deles det ut brukerutstyr ved MO-Nesttun, MO-Eidsvåg, MO-Gyldenpris og Kirkens Bymisjon. Alle stedene har returordning hvor man kan levere inn brukt brukerutstyr. De deler også ut pucker, som man legger brukte kanyler inn i, for å sikre forsvarlig håndtering av dem. Personer som leverer inn mye brukt brukerutstyr i en omgang, får mulighet til å hente ut mer nytt brukerutstyr enn andre.

MO-Sentrene har per september 2021 delt ut i totalt 365 092 kanyler. Og får 193 080 kanyler i retur i pucker. Dette utgjør en returprosent på 53 prosent.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker