Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NYBORGTUNNEL?: Statsforvalteren foreslår nå at det nye prosjektet E39 ringvei øst bør skrinlegges (eller utsettes) og at det som var inne i Nasjonal transportplan (NTP) i 2010 og 2012 trekkes frem igjen.

Vei i tunnel Nyborg – Klauvaneset: – Hele Åsane, og Bergen med, bør støtte dette.

Nyborgtunnelen har for lengst blitt vraket. Nå blir den på nytt foreslått av Statsforvalteren: – Alle krefter bør samles om å få bygget tunnelen fra Nyborg til Klauvaneset.

DEBATT: 

Statsforvalteren foreslår nå at det nye prosjektet E-39 ringvei øst bør skrinlegges (eller utsettes) og at det som var inne i Nasjonal transportplan (NTP) i 2010 og 2012 trekkes frem igjen.

I disse planene lå tunnelen mellom Nyborg (Forvatn/Salhuskrysset)) og Klauvaneset som ble kjempet inn på NTP 2010-2019 av en allianse mellom Miljøaksjon Åsane – Vei i tunnel og andre lokale aktører, Bystyret i Bergen og Fylkestinget i Hordaland. Byggingen skulle begynne i 2014. Under rullering av planen i 2012 (under Marit Arnstad) ble den utsatt til tidligst 2018 og seinest 2023. Men etter at Bergen Næringsråd gikk inn for ringvei øst i 2013 forsvant tunnel Nyborg-Klauvaneset helt ut av NTP 2014-2023.

Tunnelen Nyborg-Klauvaneset er skreddersydd for å bedre transporten mellom Nordhordlandsbroen-Åsane-Bergen. Forkorting av distansen med rundt 4 km gir tidsgevinst og stor miljøgevinst. Ringveialternativet fører til en minimal forkortning på den mest trafikkerte strekningen mellom Nordhordland og Bergen og prioriterer det mindre trafikkerte gigantprosjektet, ferjefri E-39, fra Stavanger til Trondheim. Liten gjennomgangstrafikk prioriteres fremfor stor lokaltrafikk. Transportbehovet i Bergensregionen er satt til side.

Det er mange flere grunner til at et veiprosjekt ringvei øst må bli stanset. Det er svært arealkrevende. Jordbruksområdet på Blindheim kan bli rasert ved et alternativ. Det fine motorsportsanlegget på Haukås kan bli rasert ved et annet alternativ.

Men uansett hva som skjer med ringveiprosjektet så bør nå alle krefter samles om å få bygget tunnelen fra Nyborg til Klauvaneset. Byens politikere og Fylkestinget må kjenne sin besøkelsestid. Og den lokale veiaksjonen bør trappes opp igjen og kaste seg på Statsforvalterens initiativ. Aksjonene på Salhus og Blindheim bør aktivisere seg ytterligere. Motorsportsenteret på Haukås bør også være med. Alle som vil ha tunnel Nyborg-Klauvaneset bør gå sammen og utarbeide en felles uttalelse og felles utspill og aksjoner. Hele Åsane, og Bergen med, bør støtte. Nå kan vi vinne frem.

Terje Valen, tidligere leder av Miljøaksjon Åsane – Vei i tunnel.

POSITIVT: Men uansett hva som skjer med ringveiprosjektet så bør nå alle krefter samles om å få bygget tunnelen fra Nyborg til Klauvaneset. Byens politikere og Fylkestinget må kjenne sin besøkelsestid, sier Terje Valen.
POSITIVT: Men uansett hva som skjer med ringveiprosjektet så bør nå alle krefter samles om å få bygget tunnelen fra Nyborg til Klauvaneset. Byens politikere og Fylkestinget må kjenne sin besøkelsestid, sier Terje Valen.

Andre saker