Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VISER: Jørund Vandvik viser den tidligere Samferdselsministeren Knut Arild Hareide hvorfor prioriteringen av ringvei Øst er så viktig. 

Advarer mot å børste støv av Nyborgtunnelen: – Kan bety ti til 20 års forsinkelser

Statsforvalteren og Terje Valen har gitt grønt lys til å se på muligheten for å igjen endre traséløsning og løfte frem Nyborgtunnelen som en del av ringvei Øst. Det får Jørund Vandvik til å reagere.

Jørund Vandvik har i snart tre tiår vært en av flere forkjempere for kampen for ringvei Øst og en tunnelløsning i nord, etter at aksjonistene ga lyd fra seg for første gang på slutten av 1980-tallet for å bedre sikkerheten og veistandarden langs en av landets mest trafikkerte strekninger, som har en årsdøgnstrafikk på nesten 30.000 kjøretøy.

Hylkjebeboeren var klar til å gi opp kampen som har betydd så mye for han i 26 år, dersom Bybanen over Bryggen ble vraket, og viste til Parisavtalen som et sterkt argument om hvorfor tunnelløsning for Bybanen kan stikke kjepper i hjulene for ringvei Øst.

– For Åsane er dette årtusenets viktigste bystyremøte, sa Vandvik til ÅT.

Ikke lenge etter kom Statsforvalteren i Vestland med en uttalelse om at det nye prosjektet E39, ringvei øst bør, skrinlegges, eller utsettes, og at det som var inne i Nasjonal transportplan (NTP) i 2010 og 2012 trekkes frem igjen.

Det vil si at det Nyborgtunnelen, som for lengst har blitt dumpet, igjen blir nevnt, noe Terje Valen, tidligere leder av Miljøaksjon Åsane – Vei i tunnel, var glad for. 

 Det som var inne i Nasjonal transportplan (NTP) i 2010 og 2012 trekkes frem igjen. I disse planene lå tunnelen mellom Nyborg (Forvatn/Salhuskrysset)) og Klauvaneset som ble kjempet inn på NTP 2010-2019 av en allianse mellom Miljøaksjon Åsane – Vei i tunnel og andre lokale aktører, Bystyret i Bergen og Fylkestinget i Hordaland. 

- Men uansett hva som skjer med ringveiprosjektet så bør nå alle krefter samles om å få bygget tunnelen fra Nyborg til Klauvaneset. Byens politikere og Fylkestinget må kjenne sin besøkelsestid. Og den lokale veiaksjonen bør trappes opp igjen og kaste seg på Statsforvalterens initiativ, skrev han i et debattinnlegg i ÅT i går.

Vandvik er klar på at dette vil kun føre til flere utsettelser og liker ikke forslaget:

– Ja, dette er å rykke tilbake til start.

- En slik løsning ville i beste fall betydd 10 til 20 års forsinking. Det er også i strid med alle politiske målsettinger om mindre trafikk inn i Åsane sentrum og Bergen Sentrum.

SKEPTISK: Her er utgangspunktet for starten av ringvei Øst-prosjektet fra Vågsbotn til Klauvaneset.
SKEPTISK: Her er utgangspunktet for starten av ringvei Øst-prosjektet fra Vågsbotn til Klauvaneset.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker