Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Byrådet i Bergen vil dele ut 27 millioner i koronakompenasjon til næringslivet. (Illustrasjonsfoto)

Skal dele ut 27 millioner

Bergen kommune er tildelt 27 millioner kroner fra staten til lokale virksomheter som ble rammet av koronatiltak i desember og januar.

Byrådet la i onsdag fram en sak om nevnte kompensasjonsordningen og ber bystyret om fullmakt til å gjennomføre denne og kommende ordninger. Bystyret behandler saken onsdag 26. januar. 

Hvis fullmakten blir gitt, vil kommunen vil deretter åpne opp for søknader fra næringslivet  1. februar 2022.

– Vi skal sørge for at ordningen kommer kjapt på plass og at pengene kommer raskt til dem som trenger dem. Koronatiltakene før jul og i begynnelsen av januar har satt mange virksomheter i byen vår i en økonomisk skvis, sier byråd for finans, næring og eiendom Per-Arne Hvidsten Larsen i en artikkel som er publisert på Bergen kommune sine nettsider.

Den nye kompensasjonsordningen er ikke rettet mot en spesiell del av næringslivet i Bergen. Den er ment for alle virksomheter som har hatt omsetningssvikt eller økte kostnader på grunn av koronatiltak i desember 2021 og januar 2022.

– Stortinget har en ytterlige runde med kommunal kompensasjonsordning til behandling i disse dager. Totalt er det snakk om 500 millioner kroner. Hvis kriteriene tillater det, ønsker byrådet å bruke Bergens del av den tildelingen til å utvide rammen for denne tilskuddsordningen, sier Hvidsten Larsen.

De 27 millionene er det Bergen kommune ble tildelt i den sjette tildelingsrunden fra Staten. Den syvende runden er nå til behandling i Stortinget. I løpet av de seks rundene til nå har Bergen kommune blitt tildelt 228,3 millioner kroner. I 2021 betalte kommunen ut 198,9 millioner kroner i kompensasjon til lokale virksomheter. Totalt ble 865 tilskudd betalt ut.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker