Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SISTE DAG I RETTEN: Fredag la aktor ned påstand om straff for tiltalte.

Ber om fire års fengsel for overgrepstiltalt

Statsadvokaten sier overgrepet fremstår som forsettlig og kynisk.

Rettsaken i Hordaland tingrett hvor en mann i 50-årene står tiltalt for seksuelt overgrep mot barn under 14 år, ble avsluttet på fredag. ÅT fulgte saken over videolink.

Ifølge tiltalen har mannen hatt seksuell omgang med en mindreårig jente i perioden mellom 2011 og 2012, og på nytt mellom 2012 og 2014.

Mannen nekter straffskyld for alle postene i tiltalen mot ham.

ÅT erfarer at den tiltalte i 2019 ble bøtelagt for seksuelt krenkede adferd mot en annen jente.

Statsadvokat og aktor i saken Trond Høvik sa dette i sin prosedyre fredag:

– Når dere eventuelt skal dømme tiltalte, må dere vurdere bevisbedømmelsen. Slik jeg ser det, har tiltalte bevisst utnyttet den unge jenten. Måten han har begått overgrepene må anses som forsettlig og kynisk.

– Vi har fått høre fornærmede forklare seg om hvordan tiltalte skal ha utført de seksuelle handlingene, og at han skal ha vært en nær familevenn.

Høvik fremførte videre at retten må ta med i sin vurdering de utnyttelsene som er gjort i denne sak og hvordan dette har påvirket fornærmede i etterkant av handlingene.

Det er ingen tekniske bevis eller vitner til selve hendelsen, og det er bestridt om tiltalte og fornærmede har hatt seksuell omgang.

Aktor leste også opp dommer fra lagmannsretten og høyesterett som omhandler liggende forhold, og som han ba retten ta til vurdering for dom i denne saken.

– Etter påtalemyndighetens syn er det ingen grunn til å tvile på fornærmedes forklaring, sa statsadvokaten avslutningsvis.

Ærede rett påtalemyndigheten nedlegger følgende påstand:

– Tiltale skal dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fire års fengsel, dette inkluderer fradrag av utholdt varetekt og lang saksbehandlingstid.

– Det nedlegges også ned påstand om kontaktforbud overfor fornærmede i all fremtid.

Forsvarer: – Bevisene holder ikke

I sin prosedyre sa mannens forsvarer, advokat Einar Råen, at det ikke foreligger nok bevis til å dømme mannen for overgrep.

– Han har aldri på noen som helst tidspunkt erkjent skyld. Han har hevdet at han er uskyldig, og at han aldri har hatt noen form for seksuell omgang med fornærmede. Det er rett og slett ikke fremlagt tilstrekkelig bevis får å domfelle min klient ærede rett.

Råen er kritisk til å legge fornærmedes forklaring til grunn som den hele og fulle sannhet. Han er også kritisk til måten politiet har gjennomført avhørene på.

– Politiet har ledet henne i avhørene og måten avhører stiller sine spørsmål på er det lov å stille spørsmålstegn ved. Dette holder rett og slett ikke.

Forsvarer, advokat Einar Råen la ned følgende påstand:

– Min klient bør frifinnes for alle forhold, subsidiært ber jeg om at han dømmes på mildest mulig måte.

– Har fått livet sitt ødelagt

Bistandsadvokat Tove Laursen beskrev i sin sluttprosedyre en jente som har fått livet sitt ødelagt på grunn av de handlingene tiltalte har gjort og måten han har brukt sitt nærskap til familien til å begå disse grove overgrepene mot fornærmede. Som har resultert i store konsekvenser for fornærmedes psykiske helse.

Hun la ned påstand om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, oppreisningserstatning og menerstatning.

Laursen ba retten ta med i sin vurdering den påkjenningen fornærmede har blitt utsatt for når de skal sette taket får erstatningen.

Dom i saken er ventet i sluttet av neste uke.

Av

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no

Relaterte saker