Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ÅPEN: I Familiens hus skal tjenester til barn og familie samles på ett sted. Familiens hus vil samlokaliserte følgende tjenester i byområdet; barneverntjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, barne- og familiehjelpen og ergo/fysioterapitjenester til barn og unge.

Nå er driften i gang av det nye helsehuset i Åsane

– Tjenestene våre er tilgjengelige for brukerne våre.

I Familiens hus skal tjenester til barn og familie samles på ett sted. Familiens hus vil samlokaliserte følgende tjenester i byområdet; barneverntjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, barne- og familiehjelpen og ergo/fysioterapitjenester til barn og unge.

Nå skal altså alt samles i ett bygg, og i Åsane blir den gamle Åsane videregående skole lokale for disse tjenestene. 

– Vi hadde overtakelse av bygget forrige uke, og jobber nå med å komme på plass. Tjenestene våre er tilgjengelige for brukerne våre, om ikke annet blir annonsert. Vi har hatt noen forsinkelser underveis, men er nå glade for at vi skal ta dette bygget i bruk.

Visjonen med Familiens hus er «en dør inn» og mer samarbeid mellom tjenestene slik at brukerne får et bedre og mer helhetlig tilbud.

– Barn, ungdom og familie skal aldri være i tvil om på hvilken måte de skal kontakte våre tjenester, nå skal de bli en vei inn. Når det er tatt kontakt, skal de får rask og profesjonell respons på sin forespørsel, sier etatsdirektør Alette Hilton Knudsen.

Samlokalisering av tjenester til barn, unge og familier skjer etter føringer fra sentrale myndigheter samt anbefalinger i den vedtatte politiske planen «Bergen barn – byens fremtid».

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker