Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GIR SEG IKKE: Terje Valen gir se ikke, selv om de fleste politikerne refser forslaget fra Statsforvalteren om å igjen se på Nyborgtunnel som en plan for ringvei Øst mot Klauvaneset. (Foto: Ove Landro)

Tunnel mellom Nyborg og Klauvaneset er best

Også derfor er forslaget til Statsforvalteren er så godt. Det er best for alle parter.

Terje Valen, tidligere leder av Miljøaksjon Åsane – Vei i tunnel, startet den ferske diskusjonen etter at Statsforvalteren anbefalte å se på flere løsninger for ringvei Øst-traseén mellom Vågsbotn og Klauvaneset seint i fjor. ÅT har fulgt opp med flere reaksjoner fra politikerne.

Jørund Vandvik var først ute og advarte sterkt i mot Valens positive innstilling rundt veien, og mener en ny runde med Nyborgtunnelen som alternativ, istedenfor dagens foreslåtte Nordhordlandstunnel, vil sette prosjektet ti til 20 år tilbake. 

Også Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har gitt støtte til Vandvik i lokalavisen. 

DEBATT: 

Nå slår Terje Valen tilbake og har fått publisere et nytt innlegg:

Vi vet nå at Statsforvalteren foreslår at det nye prosjektet E-39 ringvei øst bør skrinlegges (eller utsettes) og at det tunnelprosjektet som lå inne i Nasjonal transportplan (NTP) i 2010 og 2012 trekkes frem igjen.

I dette prosjektet lå tunnelen mellom Nyborg (Forvatn/Salhuskrysset) og Klauvaneset. Det ble kjempet inn på NTP 2010-2019 av en allianse mellom Miljøaksjon Åsane – Vei i tunnel og andre lokale aktører, Bystyret i Bergen og Fylkestinget i Hordaland. Byggingen skulle begynne i 2014 og det hele kunne ha stått ferdig i 2018. Under rullering av planen i 2012 (Marit Arnstad fra SP) ble den utsatt til tidligst 2018 og seinest 2023. Da Eikåstunnelen ble bygget i 2013-14 forsvant tunnel Nyborg-Klauvaneset helt ut av NTP 2014-2023 til fordel for Ringveg Øst. Statens Vegvesen hadde sviktet Bergen og resten av nordre Åsane og lagt sitt løp.

Noen hevder at Statsforvalterens forslag vil føre til utsettelse av ny veg gjennom nordre Åsane og at vi derfor ikke bør følge hans forslag. Men Bergen kommune var kommet ganske langt i planleggingen av alternativet Nyborg-Klauvaneset. Det var til og med laget en grov reguleringsplan, så arbeidet kan fortsettes derfra.

Da Statens Vegvesen gjorde hovedforbindelsen nordover fra Bergen direkte avhengig av ringvei øst ga det store utsettelser. Blir denne delen av Vegvesenets plan gjennomført gir det skadevirkninger for flere parter, samme hvor den legges. Derfor bør Ringvei Øst være et prosjekt for seg, og hovedveIen nordover et prosjekt for seg. Hvis ringveien bygges, kan den også kobles sammen med tunnel fra Nyborg.

Statsforvalterens utspill er mer i tråd med hovedprinsippene for NTP 2022-2033. Den bidrar bedre til oppfyllelse av Norges klima og miljømål. Den er bedre på å skape enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet i Vestland. Og den er helt overlegen når det gjelder nullvisjon for drepte i trafikken. Også derfor er forslaget til Statsforvalteren er så godt. Det er best for alle parter.

Statsforvalterens innspill er godt forankret og har tung vekt. Det kan forene Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Bergen kommune, kommunene nord for Bergen, salhusfolket, folk på Blindheim og Eikås Motorsportsenter om det beste alternativet for hele regionen. Statsforvalterens forslag er derfor rett og slett et columbi-egg.

De sentrale veImyndighetene har i hele denne saken overkjørt det gamle Hordaland fylke, Bergen bystyre og folk i nordre Åsane på det groveste. Å trekke tunnelprosjektet, som kunne ha stått ferdig for flere år siden, og som har ført til uholdbare forhold langs Steinestøvegen med mange ulykker og flere drepte, var nærmest kriminelt. Det ser ut som de ikke har tenkt på hva som er den beste transportløsningen for Åsane og for landets nest største by. Dessuten har opprettelsen av Vestland forandret de transportstrategiske forholdene. Alt dette er svært gode grunner til at folk som vil holde på det ulykkelige skrivebords-prosjektet som gjorde tilkomst til Nordhordlandsbroen avhengig av Ringveg Øst bør snu. Det er ingen skam å ta en bedre vei/tunnel når den byr seg.

Terje Valen

Andre saker