Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Årlig drift av Åsane Arena vil koste idretten og giver mellom 10 og 20 millioner kroner. Dette er penger og tid, som heller bør benyttes til å utvikle aktivitetene i anlegget, mener Rune Titlestad – tidligere idrettsdirektør i Bergen kommune.

Bak jubelbruset høres allerede forsiktige rop om hjelp

Gratulerer med Åsane arena! For et anlegg idretten, bydelen, byen, regionen og Norge har fått. Men hva er fortellingen bak utviklingen og realiseringen av Myrdal idrettspark/Arena nord og nå Åsane arena, og hvordan vil fremtiden bli, spør tidligere idrettsdirektør i Bergen kommune, Rune Titlestad i dette debattinnlegget.

Aktivitet i regi av 24 idrettslag, skaper allerede et yrende liv i anlegget. Anleggets kvalitet er gode romløsninger og samspillet mellom innendørs- og utendørs aktivitet. Det gir et mangfold av muligheter for bydelen og byen. 

Åsane bydel, med over 40 000 innbyggere, var bydelen med lavest dekning av innendørs idrettsfasiliteter og det ble derfor lagt frem omfattende planer om ny Myrdal idrettspark. Det var kommunens fagmiljø innen idrett som stod bak planen, og fikk den forankret i byens idrettsplan for 2010 - 2019, kalt “Idrettsbyen Bergen - et steg foran”. 

Selv om planene for Myrdal var godt forankret fant ikke byråd og bystyret penger i de etterfølgende budsjetter, til å realisere planene. I 2014 ble det fart i prosessen igjen. Hordaland fylkeskommune trengte avklaring for idrettsparken pga bygging av ny videregående skole på nabotomten. I dialog mellom kommune og fylkeskommune ble de nødvendige prosesser iverksatt. 

Byrådet presenterte detaljerte planer for Trond Mohn, og han svarte JA til å delta i finansiering av alt i prosjektet. Bergen kommune skulle stille med tomt, dekke rekkefølgekrav, sikre mva refusjoner,spillemidler, gjennomføre prosjektet og stå for fremtidig gratis bruk og drift av anlegget. Alt i et samspill med idretten. 

Dessverre kom giver med et krav om at prosjektet måtte gjennomføres av en allerede utvalgt entreprenør. Dette kunne ikke aksepteres med bakgrunn i regelverket for offentlige anskaffelser, og giver flyttet gaven til idretten, som takket ja. Eierskapet ble dermed privatisert. 

Men hva nå og hva med fremtiden? 

Årlig drift vil koste idretten og giver mellom 10 og 20 millioner kroner. Dette er penger og tid, som heller bør benyttes til å utvikle aktivitetene i anlegget. Offentlig eierskap ville nemlig gitt gratis bruk og drift innenfor kommunens egne driftsrammer for idrettsanlegg. 

Bak jubelbruset høres allerede forsiktige rop om hjelp til å dekke daglig drift, økte energikostnader og hva med kostnader til fremtidig vedlikehold? Jeg ber derfor dagens eier og offentlige myndigheter om å finne frem til en bærekraftig modell for bruk og drift av anlegget fremover. Det haster. 

Åsane arena er også et resultat av å ha god kompetanse på idrett plassert sentralt i idrettsbyrådens avdeling. Det å ha et slikt miljø tett på byråden/byrådet, er avgjørende viktig. Derfor bør idrett flyttes tilbake og være tettere på dagens politisk ledelse enn hva den er blitt etter 2020. Det vil byen og idretten tjene på. Idrettsbyen Bergen skal vel fortsatt vil være et steg foran?

Av Rune Titlestad

Idrettsdirektør i Bergen kommune 2007 - 2020, nå pensjonist

Tidligere idrettsdirektør Rune Titlestad står bak innlegget om Åsane Arena. (Foto: Privat)
Tidligere idrettsdirektør Rune Titlestad står bak innlegget om Åsane Arena. (Foto: Privat)

Andre saker