Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NASJONALDAG: 13 skoler i Åsane skal feire nasjonaldagen på skoleplassen sin. Her ser du hva som skal skje på din skole 17. mai. (Illustrasjonsfoto)

Her er 17. mai-programmene for alle åsaneskolene

Flaggheising, tog, fiskedam, potetløp, taler, sang og ikke minst is og pølse. Ingrediensene står i kø når Åsane skal feire nasjonaldagen på 13 skoler fra Eidsvåg i sør til Hordvik i nord.

Åsane Tidende har fått hjelp av foreldreutvalg, 17. mai-komitéer og lærere til å samle programmene på alle skolene i bydelen vår. 

Se hele oversikten her: 

Haukås skole 

Kl. 08.00 Flaggheising

Kl. 10.30 Fremmøte og oppstilling av toget

Kl. 10.45 Avmarsj Haukås skole til NLA med retur

Kl. 11.30 Tilbake til skoleplassen hvor elevene stiller opp trinnvis i trappen utenfor praksisrommet. Velkommen. Vi synger “Ja, vi elsker”. Hurrarop fra alle trinnene. Tale for dagen ved 7. Trinn konsert ved Haukås skolemusikk.

Kl. 12.00 Aktivitetene, kiosker og kaféer åpner

Kl. 14.00 Kunngjøring av gevinstene i loddsalget

Kl. 14.30 Kåring av vinnere i de forskjellige konkurransene

Kl. 15.00 Takk for i dag og vel hjem!

Li skole 

Kl. 08.00 Flaggheising

Kl. 14.30 Bonge-bod og loddsalg åpner

Kl. 14.45 Oppstilling til 17. mai-tog. Felles tog med Flaktveit skole 

Kl. 15.00 Toget starter. Kaféen åpner

Kl. 15.30 Tale for dagen ved elev fra 7.klasse og sanginnslag fra 1. og 4. trinn                                                                     

Kl. 16.00 Aktiviteter åpner på fotballbanen

Gratis aktivitetsprogram for alle barn. Premie til alle som fullfører. Lykkehjul, gjettekonkurranse og fiskedam betales med bong, andre aktiviteter gratis. Spikerslagfor både barn og voksne.

Kl. 17.30 Kåring av vinner i spikerslag, gjettekonkurranse og den store loddtrekningen. Flotte premier!

Kl. 18.00 Slutt for dagen

NB! Betaling i år foregår via bonger som betales med kontanter eller (helst) Vipps. Dette gjelder kjøp i kafé + et lite utvalg av aktiviteter og lodd. Alle barn får utdelt et gratis aktivitetskort som de kan bruke på lekene. Det vil være mulig å kjøpe bonger på skolen den 16. mai, fra kl.18-19. 

Salhus skole 

Kl. 08.00 Flaggheising med fanfare på skoleplassen og Salhustorget

Kl. 11.00 Gudstjeneste

Kl. 12.30 Frammøte på skoleplassen

Kl. 12.45 Avmarsj fra skoleplassen til Salhustorget

Kl. 13.00 Folkemøte på Salhustorget; Velkommen. Ja, vi elsker. Salhus musikklag spiller. Ord for dagen. Gud signe vårt dyre             fedreland. Salhussangen

Kl. 13.30 Avmarsj fra folketoget med rute Slettebakken, Nygård og skolen.

Kl. 14.30 Arrangement for barn og voksne på skoleplassen. 15.00; Det store potetløpet for førskolebarn + 1.- til 7. klasse med    premier. Boder med forskjellige aktiviteter. Konkurranser. Kafeteria. Premieutdeling klokken 16.00.

Kl. 16.30 Slutt på skoleplassen

Kl. 21.00 Flagghal

Eidsvåg skole 

Kl. 14.30 Samling og oppstilling av klassene på skoleplassen. Salutt. 

Kl. 15.00 Avmarsj for prosesjonen. Ruten går fra Eidsvåg skole, ned Granlien, ut på Eidsvågveien, bort til krysset og opp. Eidsvågskogen. Vi stopper ved Eidsvågtunet hvor vi synger nasjonalsangen. Toget går videre ned Skrenten, bort Eidsvågveien og videre opp Granlien til skoleplassen. 

Kl. 16.00 Prosesjonen returnerer til skoleplassen. Vi premierer vinneren av tegnekonkurransen til 17. mai-programmet.

Kl.16.10  Tale for dagen ved elevrådsleder. 

Kl. 16.15 Sang ved elever fra små og mellomtrinnet. 

Kl. 16.20 Salg av kaker, kaffe, pølser, og is. Loddsalget starter. 

Kl. 16.30 Tradisjonsrike aktiviteter som fiskedam, potetløp, sekkeløp, stylter m.m. 

Kl. 17.00 Vi trekker vinnere av lotteriet og har premieutdeling. 

Kl. 18.00 Arrangementet avsluttes

Flaktveit skole

Kl. 08.00 Flaggheising

KL.14.30 Oppstilling av tog, vi går ned til Li skole og tilbake. Fremst er 1. klasse, deretter 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5.    klasse, 6. klasse, 7. klasse og barnehager samt de som ønsker.

Kl. 14.30 Åpning av kafé, Bongesalg og Aktivitetskort

Kl. 15.00  Toget går videre fra Li og tilbake til Flaktveit skole m/ korps.

Kl. 15.30 Alle synger ”Ja vi elsker” deretter blir det kåring av beste hurra rop fra scenen med premie til klassetrinnet som vinner.

Kl. 16.00 Åpning av boder og Aktiviteter              

Kl. 17.30  Vi kårer vinnere av dagens lodd

Kl. 18.00  Slutt

NB. Det vil i år bli salg av aktivitetskort og ved fullført aktivitetskort får man premie. Lever inn der du kjøpte det. For å unngå mye kontanter ønsker vi vipps og har derfor laget bonger til bruk i bod og kafé. For å unngå / slippe å stå i kø på selve 17.mai har vi i år valgt å ha åpent 16. mai mellom kl. 17.30-19.00 med forhåndssalg av aktivitetskort og bonger. 

Tertnes skole 

Kl. 08.00 Flaggheising på Tertnes skole. Tertnes skoles musikkorps spiller

Kl. 15.45 Fremmøte og oppstilling av 17.mai tog på Åstveit idrettspark 

Kl. 16.00 Avmarsj fra Åstveit idrettspark - Tertnesveien - Bekkjarvikveien - Grønskjæret - Tertnes skole.

Kl. 16.30 Innmarsj på Tertnes skole

Kl. 16.35 Åpningsseremoni. Tale for dagen ved repr. fra elevrådet. Vi synger:  Ja vi elsker dette landet. Åpning av kafeteria - salg av is, brus og pølser - leker og loddsalg

Kl. 16.45 Konsert med Tertnes skoles musikkorps Hovedkorpset og aspirant/juniorkorps

Kl. 17.30 Konsert med Tertnes Amatørkorps

Kl. 19.00 Arrangementet avsluttes

Kyrkjekrinsen skole

Kl. 07.00 Salutt

Kl. 08.00 Flaggheis

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Åsane Gamle Kirke

Kl. 11.45 Nedleggelse av krans ved minnestein over falne fra Åsane under 2. verdenskrig

Kl. 12.00 Prosesjon fra kirken via Heiane til skolen

Kl. 13.00 Tale for dagen ved elever

Kl. 13.10  Kåring av beste hurrarop 

Kl. 13.20  Konsert og nasjonalsang med Nyborg Brass

Kl. 13.40  Boder, kafeteria og aktiviteter starter

KL. 15.20 Konsert med Haukås Aspirantkorps

Kl. 15.40 Premieutdeling for konkurranser

Kl. 16.00 Avslutning

Haukedalen skole 

Kl. 15.30 Samling til prosesjon på Ulsetskogen skole  .Rekkefølge: Brannbil, Åsane Janitsjar, skolefane Haukedalen skole, 1-7. trinn Haukedalen skole, barnehager fra Haukedalen skolekrets. Skolefane Ulsetskogen skole, flaggborg, 1-7. trinn Ulsetskogen skole, barnehager fra Ulsetskogen skolekrets.

Kl. 16.00 Avmarsj fra Ulsetskogen skole. RUTE: Ulsetskogen, Midtkleiva, Midtbygda Sykehjem (Nasjonalsangen synges). Ved brannstasjonen deles toget og fortsetter til sine respektive skoler.

Kl. 17.00 Program Haukedalen Skole. Åpning. Tale ved elevrådet. Underholdning ved elever. Pris til vinnere av tegnekonkurransen. Leker for barna og salg av lodd, is, pølser og brus. Kafé.

Kl. 18.30 Trekning av lotteri på scenen 

Kl. 19.00 Avslutning

Det blir forhåndssalg av bonger og aktivitetskort på skolen 16. mai fra klokken 18. - 20.

Rolland skole

Kl. 15.45 Oppmøte på Storåsen skole

Kl. 16.00 Avmarsj mot Rolland skole

Kl. 16.45  Program i gymsalen. Julian Brekke Hellevang og Haakon Johan Nilsen Yndestad fra 7. trinn. Underholdning ved 2. til 5. trinn.

Kl. 17.15 Kafé i gymsalen, salgsboder og aktiviteter for barn og voksne.

Kl. 18.45 Takk for i dag

Kalvatræet skole

Kl. 14.30 Arrangementet starter 

Kl. 14.40 Velkommen 

Kl. 14.45 Oppstilling av toget. Vi går fra skolen til sykehjemmet og tilbake til skolen. Ta med flagg! 

Kl. 15.00 Toget starter / kafeen åpner

Kl. 15.40 Toget er tilbake på skolen 

Kl. 15.45 Tale for dagen v/7. klasse Etter talene blir det tradisjonelt opplegg på skolen med leker, kafeteria, salg av brus, is og pølser o.l. Vi har Vipps!

Kl. 18.00 Arrangementet er ferdig. 

Ulsetskogen skole

 Kl. 15.30 Samling til prosesjon på Ulsetskogen skole. Prosesjon felles med Haukedalen skole og områdets barnehager. 

Kl. 16.00 Avmarsj fra Ulsetskogen skole. Rute: Ulsetskogen skole – Midtkleiva – Midtbygda sykehjem. Retur samme rute. Ved   brannstasjonen deles toget og man går til sin respektive skoler.  

 Kl. 17.00 17. mai-program på Ulsetskogen skole. Åpning ved FAU-leder 

Nasjonalsangen synges. Tale for dagen. Varierte leker og aktiviteter for barn og voksne med flotte premier. Salg av is, pølser og brus i kiosk. Vi tar VIPPS.  

Kl. 19.00 Dagen avsluttes. 

Hordvik skole 

Kl. 08.00 Salutt!

Kl. 08.00 Flaggheising på Veten, Musikkhuset og på Hordvik skole

Kl. 09.45 Kransing av minnetavle i Musikkhuset. Tale av elever fra 7. trinn og minne tale.          

Kl. 10.30 Prosesjonen går fra Musikkhuset.

Kl. 11.30 Innmarsj og oppstilling på nedre skoleplass. Premiering for beste innslag i prosesjonen. Tale for dagen med Henrik Nyland. Salgsboden oppe åpner. (Husk bonger som betalingsmiddel. Salg av binger foregår i egen bod ved øvre salgsbod/inngang til skolen.

Kl. 12.00 Leker og aktiviteter starter. Øvrige salgsboder og kafeteria åpner.

Kl. 14.00 Avslutning av leker og aktiviteter.

Kl. 14.15 Premieutdeling.

Kl. 14.30 Fotballkamp mellom 17. Mai-komiteen og 7. Trinn. 

Kl. 15.00 Avslutning for dagen.

Mjølkeråen skole

Kl. 15.15 Samling på skoleplassen. Skolemusikken spiller «Ja, vi elsker»

Kl. 15.30 Prosesjon i nærområdet. Marsjrute: Skoleplassen-Slettestølsveien-Toppe Senter-til høyre v/nr 27-videre forbi nr. 41-45-Marikollen-skoleplassen

Kl. 16.30 Underholdning; Elevrådets representanter holder «ord for dagen». Tale for dagen ved Lars Jørgen Pedersen. 3. trinns elever underholder. Premiering av beste innslag i prosesjonen

Kl. 17.00 Kafé og leker. Kaféer ute og i gymsalen. Leker og konkurranser på skoleplassen og fotballbanen

Kl. 18.30 Arrangementet avsluttes

Av

Åsane Tidende

red@aasanetidende.no

Relaterte saker