Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah C.J. Willand skriver i denne kornikken at det er på tide at seerne for vite hvordan det virkelig er. – I flere uker har Altibox jobbet iherdig for å skape et inntrykk av at TV 2 ikke forstår seerne sine, at vi er en grådig aktør som heller driver med spill enn konstruktive forhandlinger. Det er ikke sant. (Foto: TV2)

Kronikk:

TV2-leder: – På tide å si det som det er

I flere uker har Altibox jobbet iherdig for å skape et inntrykk av at TV 2 ikke forstår seerne sine, at vi er en grådig aktør som heller driver med spill enn konstruktive forhandlinger. Det er ikke sant.

AV: Sarah C. J. Willand
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2


MENINGER
Dette er en kronikk Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til red@aasanetidende.no


Jeg snakker med sinte og frustrerte seere hver eneste uke. Jeg sender e-poster og jeg svarer på telefonen. Jeg har nå et behov for å rette opp i et feilaktig inntrykk som Altibox over tid, og systematisk, har forsøkt å skape av denne vanskelige situasjonen.

Først og fremst vil jeg beklage til alle seere som ikke lenger kan se nyheter, sport og underholdning fra TV 2. Aldri før har vi vært så lenge uten en avtale med en viktig distribusjonspartner. Dette er en rekord vi aldri har ønsket å være en del av.  

TV 2 har fremtidsretta samarbeid med 4 av 5 distribusjonspartnere. Vi kaller det fremtidsretta, for dette er svært viktige avtaler for både TV 2 og våre samarbeidspartnere. Avtalene skal vare over flere år. Da er det viktig at avtalene funker for begge parter.

Vi skjønte tidlig i år at Altibox ønsket noe helt annet fra TV 2 enn det vi kunne gå med på. Og noe helt annet enn det vi har avtalt med de andre partnerne. For å ta med seerne på innsiden et lite øyeblikk, så gjorde vi følgende vurdering etter innledende runder med Altibox:

Vi ville heller gi beskjed om at det ikke var vits i å forhandle videre, enn å holde det gående i ukesvis på overtid, med tilhørende bråk i media.

Én uke før avtalen gikk ut ga vi i TV 2 beskjed om at det ikke var grunnlag for et videre samarbeid. Da kalte Altibox det for et PR-stunt. Da avtalen gikk ut, sa de at det var forhandlingstaktikk. Noen uker senere, påsto Altibox at dette var en slags forhandling, selv om det ikke hadde vært noe kontakt mellom partene siden TV 2 avsluttet det hele flere uker tidligere. Og nå, når vi passerer sju uker uten en avtale, sier Altibox at døra er åpen for videre forhandlinger.

Det er mulig vi har uttrykt oss uklart, eller at det er uvant for Altibox å forholde seg til at dette ikke er et spill, men situasjonen er fortsatt den samme: Altibox krever noe helt annet enn alle andre vi har avtale med. De krever noe vi ikke kan selge. Da hjelper det liksom ikke at døra er åpen.

Alt dette er forståvidt greit. Vi burde ikke plage seere med ulike definisjoner av hva som er forhandlinger.

Det som ikke er greit, er at Altibox er like upresise i sin kommunikasjon ut til seere og kunder om hva en avtale med TV 2 vil føre til. Her er noen punkter fra Altibox sin kommunikasjon de siste ukene som forvirrer og skaper et helt feilaktig bilde;

– Altibox sier at TV 2 vil tvinge alle Altibox-kunder til å betale for «alt innhold». Det er ikke riktig. Hvis noen er i tvil så kan man tydelig se hva slags pakker de andre distributørene har, som vi har avtale med.

 – Altibox prøver også å skape et inntrykk av at alle kundene må betale for “all den dyre sporten”. Det er feil. Det er også veldig enkelt å se hos alle de andre distributørene.

– Altibox påstår at en avtale med TV 2 slik vi ønsker det, vil føre til store prisøkninger for kundene deres. Vi vet ikke hvorfor Altibox kommer med slike utspill. Vi har altså inngått langsiktige avtaler med alle andre distributører, slik vi ønsker med Altibox – uten at kundene deres har fått prisøkninger som ligner på det Altibox skremmer med.

– Altibox sier til kundene sine at de prøver «alt de kan», samtidig som de peker på at «at ballen ligger hos TV 2». Realiteten er at vi ikke har hørt noe fra Altibox siden avtalen utløp.

TV 2 taper store penger hver eneste dag fordi seere med Altibox-abonnement ikke har tilgang. Det vet Altibox. De på sin side taper nok også kunder, men de er eid av kraftselskaper som flommer over av penger etter strømprisene har gått i taket. Og mange av kundene deres har i liten grad valgfrihet til å velge en annen leverandør enn den de har i dag. Det vet også Altibox. TV 2 vinner ikke på å stå uten en avtale, men vi kan heller ikke akseptere at Altibox, som tjener penger på det vi lager, skal tvinge gjennom en avtale som slår fullstendig beina under TV 2s mulighet til å fungere som et moderne mediehus.

Et av kjernepunktene i avtalene med distributørene er at de tilbyr TV 2 Play som en del av TV-pakka til kundene, slik at kundene kan velge å se vårt innhold på den skjermen de selv ønsker. Altibox virker på sin side mer opptatt av muligheten til å velge TV 2 vekk. Vi er helt avhengige av et tett og godt samarbeid med selskapene som har et kundeforhold til våre seere.

Altibox burde slutte å fore frustrerte kunder med informasjon som bare bidrar til å villede kundene. Altibox burde snakke med eierne sine, med kundene sine, med de andre distributørene, og droppe kravet om spesialbehandling. Det er ikke verre enn det.

Denne kronikken ble først publisert i VG

Andre saker