Lokalavis for Åsane og omegn!
  • JOBB I SOMMER? Arbeidstilsynet har flere tips til hvordan du får mest ut av sommerjobben. – Det er flott at de unge vil jobbe, og at de får prøve seg i arbeidslivet. Men det er viktig at de får en god start. La oss slippe en sommer med alvorlige ulykker, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet (t.v). Foto: Arbeidstilsynet

Ny sommerjobb? Her er fire gode tips fra Arbeidstilsynet

– Det er flott at de unge vil jobbe, og at de får prøve seg i arbeidslivet. Men det er viktig at de får en god start. La oss slippe en sommer med alvorlige ulykker, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I disse dager er det mange unge som starter i sin første sommerjobb. Arbeidstilsynet har derfor kommet med fire gode råd til alle som skal ut i sommerjobb.

Arbeidskontrakt 

Som arbeidstaker skal man alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, som for eksempel ekstrahjelp/vikar.  

– En arbeidskontrakt er det aller viktigste du kan ha for at du skal få det du har krav på, og vite hva du skal gjøre på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Vollheim, oppfordrer unge som skal ut i sommerjobb om å lese nøye gjennom arbeidskontrakten, selv om det «bare» er en sommerjobb eller en deltidsstilling. På den måten kan man forsikre seg om at kontrakten inneholder alle punktene den skal inneholde, og at man ikke skriver under på noe som ikke er greit, eller som til og med er ulovlig.

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha. 

– Vi har blant annet eksempler på arbeidskontrakter hvor arbeidsgiver krever opplysninger om den ansattes helse eller hvor den ansatte må skrive under på at de godtar å bli trukket bestemte summer i lønn hvis de ødelegger noe eller en kunde stikker av fra regningen, sier hun og fortsetter:

 – Arbeidsavtalen er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold, sier Vollheim, og minner om at det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.  

Unngå ulykker 

Det er viktig at unge arbeidstakere får god opplæring i jobben de skal gjøre.

– Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert. Det er et ansvar alle arbeidsgivere har, og dette ansvaret må de ta, sier Vollheim.

Det handler både om hvordan jobben skal gjøres, og det er viktig for sikkerheten og helsen din som arbeidstaker.

– Det er flott at de unge vil jobbe, og at de får prøve seg i arbeidslivet. Men det er viktig at de får en god start. La oss slippe en sommer med alvorlige ulykker, sier Vollheim.

I tillegg til at arbeidsgiverne har et ansvar, er arbeidstakeren nødt til å sette seg inn i egne plikter. Arbeidstakeren skal bidra til et godt arbeidsmiljø, og det er viktig at alle tar ansvar for egen arbeidssituasjon, og sier ifra til sjefen dersom noe skulle være galt.

– Det er viktig med trygge og ryddige forhold på arbeidsplassen, også for unge arbeidstakere, sier Vollheim.

(Se faktaboksen for å se tilsynet sine tips til deg som skal ut i sommerjobb)

Av

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no

Her er 4 viktige ting å huske på for deg som skal ut i sommerjobb:

1. Du skal ha en arbeidskontrakt. Husk å gå grundig gjennom den

Spør gjerne foreldre eller noen andre du kjenner som har litt erfaring fra arbeidslivet om å gå gjennom arbeidskontrakten/arbeidsavtalen sammen med deg. Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste om du har spørsmål. 

2. Du har krav på å få skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre

Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten din. 

3. Kjenn dine rettigheter, og si fra om noe ikke er greit

Ta ansvar for egen arbeidssituasjon, og si fra til sjefen dersom noe er galt. Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgt/ansattrepresentant. 

4. Når må arbeidsavtalen være klar?  

Dersom arbeidsforholdet har en varighet på mer enn én måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtale bli inngått umiddelbart.

Relaterte saker