Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SNUR: Forbrukertilsynet justerer nå retningslinjene om retusjerte bilder etter møte med fotografforbundet om situasjonen. (Foto: Sandor Dahl)

Forbrukertilsynet lytter til fotografene - gjør endring i retningslinjer om retusjerte bilder

– Vi har blitt enige om at vi må nå ha hovedfokus på det som er tema, nemlig å unngå kroppspress og vi har dermed lyttet til fotografene og endret retningslinjene for etterbehandling av bilder og video, så lenge det ikke medfører kroppspress, sier fungerende direktør i Forbrukertilsynet, Bente Øverli til NRK.

Åsane Tidende kunne i starten på juli forteller om at flere fotografer føler seg forbigått, når den nye retusjeringsloven skulle lages og at slik loven nå står vil det kunne få konsekvenser for yrket deres, samt deres levebrød (loven ble satt i verk 1. juli og formålet med retningslinjene er å motvirke kroppspress og urealistiske skjønnhetsidealer, særlig for barn og unge, journ.anm)

– Mange av våre medlemmer er nå opprørt fordi den nye loven ikke treffer nøyaktig nok. Selv om hensikten med loven og selve formålet er godt, oppleves dette både urettferdig og begrensende for mange av oss, uttalte styreleder Siw Edvardsen i Bergen Fotograflaug til ÅT.

Flere av de lokale fotografene som ÅT snakket med pekte på at det tar gjerne bildene sine i RAW-format, et filformat som må etterbehandles og at den nye loven slik den står, vil kunne gjør det vanskelig for dem å markedsføre egen bedrift.

Årsaken er at vanlig korrigering av lysstyrke, kontrast, skygge og temperatur vil kunne utløse merkeplikt, fordi det fører til forandringer på huden til fotograferte personer.

Bente Øverli, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet uttalte til ÅT 11. juli at tilsynet forstår frustrasjonen til fotografene og Fotografforbundet og at de skulle ha et møte med forbundet i dag 28. juli.

Lytter til fotografene

Nå kan NRK bekrefte at Forbrukertilsynet har som følge av møtet bestemt seg for å lytte til fotografene og deres forbund.

– Det vi har blitt enige om er at vi må nå ha hovedfokus på det som er tema, nemlig å unngå kroppspress. Nå er retningslinjene endret til at etterbehandling av bilder og video ikke vil utløse merkeplikt så lenge det ikke medfører kroppspress sier fungerende direktør i Forbrukertilsynet, Bente Øverli til kanalen.

Øverli er klar på at det har vært mye usikkerhet rundt hvor grensene går for etterbehandling av bilder og at det har tatt fokuset vekk fra hovedformålet med loven.

– Da var det viktig å avklare sånn at retningslinjene rammer det som faktisk er intensjonen med loven og ikke retusjering som ikke har noen betydning for kroppspresset, uttaler hun til NRK.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) synes det er bra at det blir gjort endringer i retningslinjene.

– Det var aldri intensjonen at loven skulle ramme på dette viset for fotografene som drev etterbehandling, sier Toppe til NRK.

Av

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no