Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NY BEFARING: Ingrid Anette Padøy byggeleder i Vestland fylkeskommune, bekrefter at de skal på ny befaring i Tellevikveien etter at nytt autovern skapte sinne hos sjåfører. (Foto: Sandor Dahl) 

Nytt autovern skapte sinne: Nå skal Fylkeskommunen på ny befaring i Tellevikveien

Konsekvensene av utforkjøring her kunne blitt alvorlige, og rekkverk ble prioritert utbedret, sier byggeleder Ingrid Anette Padøy i Vestland fylkeskommune.

Åsane Tidende kunne tirsdag melde om å at flere bussjåfører slår alarm etter oppbyggingen av et nytt autovern i Tellevikveien, som er en del av fylkesvei 5300, i sommer.

– Dette er en veldig skadeutsatt strekning. Når man nå velger å skrenke inn veien ved å sette opp svære betongblokker på godt over en meter, og som går mer inn i veibanen, gjør det at bussen nesten slår i fjellveggen. Dette mener jeg går ut over sikkerheten, sa en av sjåførene til ÅT.

Mannen som har flere år bak seg som bussjåfør i Åsane, er rystet over synet som møtte ham etter ferien.

– Det er rett og slett veldig ekkelt å kjøre der nå, og ruten har blitt en psykisk belastning for flere. Dette er en veldig skadeutsatt strekning fra før, sa han.

ÅT har oversendt flere spørsmål til veieier Vestland fylkeskommune om blant annet vurderigene som forelå før man satt opp nytt og bredere autovern.

Ønsket å bedre veisikkerheten

Byggeleder Ingrid Anette Padøy i Vestland fylkeskommune, svarer ikke konkret på spørsmålene, men skriver:

– Langs store deler av Tellevikveien har det vært så lave murkanter at de ved en eventuell utforkjøring ikke ville klare å få biler tilbake på veien. Konsekvensene av utforkjøring her kunne blitt alvorlige, og rekkverk ble prioritert utbedret. Det er støpt nytt rekkverk i standard utforming over gammel murkant som tar jevnt over bare 10 centimeter mer av veibanen enn de gamle. Alternativet med et autovern i stål ville redusert veibredden mer.

TRANGT: Her kommer bussene seg nesten ikke forbi. Det har vært store skader etter at autovernet kom opp, opplyser en sjåfør til ÅT. (Foto: Sandor Dahl)
TRANGT: Her kommer bussene seg nesten ikke forbi. Det har vært store skader etter at autovernet kom opp, opplyser en sjåfør til ÅT. (Foto: Sandor Dahl)

Padøy skriver videre at representanter fra ulike fagmiljøer – både Skyss og Tide ved sjåfører og verneombud, var med på befaring i Tellevikveien i forkant av utbedringene. 

– Hensikten var å vurdere hvilket tiltak som kunne gjøres for å bedre forholdene, spesielt for busser. To møteplasser ble asfaltert for å bli mer tjenlige og murkanter tilpasset gjentatte steder for å lage bedre plass. 

Hun opplyser at det er svært mange smale, svingete og bratte fylkesveier i Bergen kommune og Vestland med behov for oppgradering.

Tar tilbakemeldingene på alvor

– Vi er glade for å kunne gjøre disse utbedringene på Tellevikveien, og tar tilbakemeldingene som nå har kommet på alvor.

Byggelederen opplyser at fylkeskommunen skal på ny befaring i Tellevikveien med representanter fra Tide på førstkommende mandag (8. august), og se på tilbakemeldingene, og ha en dialog om utbedringene som er gjort. 

– Vi vil at det skal være trygt å ferdes på Tellevikveien, også for busser, det er målet med utbedringene, skriver Ingrid Anette Padøy avslutningsvis.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no

Relaterte saker