Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet. (Foto: NHO)

Debatt:

Uten strømkompensasjon vil bedrifter og arbeidsplasser gå tapt

Av: Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet


MENINGER

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til red@aasanetidende.no 


Både husholdninger og bedrifter har fått skyhøye utgifter til strøm. Mange bedrifter som lever på små marginer, har fått mangedoblet strømkostnader. Nå må Regjeringen raskt få på plass en strømstøtteordning for bedriftene etter modell av ordningen til husholdningene. 

Så tidlig som i januar gav vi i NHO klar beskjed til regjeringen om behovet for strømstøtte til små og mellomstore bedrifter. Mange av våre medlemsbedrifter fortalte oss allerede da om galopperende strømpriser som gikk utover lønnsomheten, og som i verste fall kunne føre til at det ville bli vanskelig å drive videre. 

Situasjonen har nå dessverre gått fra vondt til verre. Mange bedrifter har så vidt klart å betale strømregninger på svimlende summer i flere måneder. Men over tid blir kostnadene altfor store å bære for mange av våre små- og mellomstore bedrifter. Strømprisene har vært svært høye lenge, og det er lite som tyder på at de vil gå ned med det første. 

Mange av våre bedrifter eksporterer til utlandet. Vår rene og billige energi har vært et viktig fortrinn for å konkurrere i bransjer mot bedrifter internasjonalt som har lavere kostnader til blant annet lønn. Norske bedrifters fortrinn med billig kraft er nå kraftig redusert.

I tillegg vrir de store prisforskjellene innad i landet på konkurransen mellom norske bedrifter. Mens energikrevende bedrifter i Trøndelag og Nord-Norge har priser på noen få øre per kilowattime, må bedrifter i Sør-Norge betale flere kroner.  Selve varen – strømmen de får inn til bedriften - er helt identisk. Ingen ville akseptert at prisen på 1 liter melk var 20 kroner på dagligvarebutikken i Trondheim, mens den samme melken kostet 2000 kroner på tilsvarende butikk i Kristiansand.

Forskjellene kan være store også innad i kommuner. I Høyanger opplever en nå at bedrifter i en del av kommunen betaler det mangedobbelte for strømmen enn det bedrifter i en annen del av kommunen gjør.  

Dette kan ikke fortsette. 

Vi forventer at Regjeringen nå sikrer trygge og forutsigbare levevilkår for norske bedrifter. Da må de raskt få på plass en kompensasjonsordning tilsvarende den som er laget for husholdninger. For hver dag Regjeringen venter med å etablere en slik ordning, øker faren for at bedrifter og arbeidsplasser går tapt. 

Andre saker