Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KREVER HANDLING: Mandag morgen var en delagsjon fra Tide og fylke på plass i Tellevikveien for å se på utfordrigene knyttet til det nye oppsatte autovernet.

Her er de på befaring i Tellevikveien

– Noe må gjøres, krever verneombud i Tide, Harald Hauge.

Åsane Tidende kunne tirsdag sist uke melde om at flere bussjåfører slår alarm etter oppbyggingen av et nytt autovern i Tellevikveien, som er en del av fylkesvei 5300, i sommer.

– Dette er en veldig skadeutsatt strekning. Når man nå velger å skrenke inn veien ved å sette opp svære betongblokker på godt over en meter, og som går mer inn i veibanen, gjør det at bussen nesten slår i fjellveggen. Dette mener jeg går ut over sikkerheten, sa en av sjåførene til ÅT.

Mannen som har flere år bak seg som bussjåfør i Åsane, er rystet over synet som møtte ham etter ferien.

– Det er rett og slett veldig ekkelt å kjøre der nå, og ruten har blitt en psykisk belastning for flere. Dette er en veldig skadeutsatt strekning fra før, sa han.

MARGINALT: Det er snakk om små marginer for at bussen ikke tar i fjellveggen. Dette ble illustrert godt under dagens befaring.
MARGINALT: Det er snakk om små marginer for at bussen ikke tar i fjellveggen. Dette ble illustrert godt under dagens befaring.

– Målet er å øke veisikkerheten

Byggeleder Ingrid Anette Padøy i Vestland fylkeskommune har tidligere uttalt at meningen med det nye autovernet er å bedre veisikkerheten på den rasutsatte veien.

– Langs store deler av Tellevikveien har det vært så lave murkanter at de ved en eventuell utforkjøring ikke ville klare å få biler tilbake på veien. Konsekvensene av utforkjøring her kunne blitt alvorlige, og rekkverk ble prioritert utbedret. Det er støpt nytt rekkverk i standard utforming over gammel murkant som tar jevnt over bare 10 centimeter mer av veibanen enn de gamle. Alternativet med et autovern i stål ville redusert veibredden mer, sa hun til ÅT før helgen.

Mandag morgen møtte Vestland fylkeskommune Tide for å se på problemstillingen som har oppstått etter at fylket i sommer erstattet det ødelagte gjerdet og satte opp autovern i Tellevikveien.

Fra Tide møtte blant annet Geir Atle Mjelde, driftsleder i Tide Buss, verneombud for avdelingen på Haukås Harald Hauge, samt to bussjåfører.

Byggeleder Ingrid Anette Padøy og senior ingeniør Ståle Furnes deltok på vegne av fylket.

Under den drøye time lange befaringen ble det også kjørt igjennom en på buss på strekingen slik at man kunne se bekymringene til sjåførene med egne øyne, ÅT var med på bussturen og som bildet under viser, var det hårfin margin for bussen å ta seg igjennom det trange partiet.

Avisens journalist kunne observere konstruktiv dialog med partene, mens de både så og undersøkte fjellvegen og den nye murkanten.

Driftsleder i Tide Buss, Geir Atle Mjelde (t.h.) i bilde, her på befaring sammen med delagasjonen til Tide og fylket.
Driftsleder i Tide Buss, Geir Atle Mjelde (t.h.) i bilde, her på befaring sammen med delagasjonen til Tide og fylket.

– Det er skam

ÅT kom også i snakk med en nabo som kom bort under befaringen.

– Det er skam, måten utbedringen har blitt gjort på, dette er en meget belastet vei. Skjer det en ulykke på Hylkje, for eksempel, går tilnærmet all trafikk over her. Ikke minst så er det også en skolevei.

Naboen er klar på at etter det nye autovernet har blitt satt opp, har det blitt smalere. Ikke minst har han fått dårligere sikt til å kjøre ut fra sin eiendom.

– Strekker de muren lengre oppover veien, vil jeg få store problemer med å se om det kommer biler eller gående.

Under befaringen ble det også kjørt med buss for å vise hvor smalt det faktisk er. Her ser vi flere av sjåførene påpeke fjellknausen som stikker ut i veien, like når du kommer opp fra Salhus kai.
Under befaringen ble det også kjørt med buss for å vise hvor smalt det faktisk er. Her ser vi flere av sjåførene påpeke fjellknausen som stikker ut i veien, like når du kommer opp fra Salhus kai.

– Føler oss hørt!

ÅT tok en prat med driftsleder i Tide Buss, Geir Atle Mjelde, etter befaringen.

– Hvordan syns du det har gått?

– For det første er det viktig for oss at vi nå har fått fylket i dialog, samt at vi fikk til denne befaringen som nå har vært her i dag. Her fikk de se og dokumentere utfordringene våre sjåfører har. Vi får se i etterkant hva som eventuelt blir løsningen.

Mjelde er klar på at de forventer at noe gjøres.

– Føler du at fylket tar utfordringene og sjåførenes bekymring på alvor?

– Absolutt. Bare det at vi har fått til denne befaringen på så kort varsel tilsier at de tar det på alvor.

Også verneombud Harald Hauge er fornøyd med dagens befaring.

– Noe må gjøres, for det har allerede blitt skadet flere busser som følge av at man har tatt borti fjellveggen. Jeg håper vi ser en snarlig løsning.

Fylkeskommunen vil ikke si om de tar grep.

Byggeleder Ingrid Anette Padøy i Vestland fylkeskommune, ønsker ikke å utdype om det er aktuelt å finne andre løsninger som kan gjøre strekningen bedre for tungtransport og myke trafikanter.

– Vi ser utfordringene til bussene og tar det på alvor. Hva som konkret vil skje videre må vi komme tilbake til. 

Det er ikke mye spillerom når sjåførene skal ta seg igjennom de trange partiene.
Det er ikke mye spillerom når sjåførene skal ta seg igjennom de trange partiene.
Her kan man se forskjell på gammel og ny mur, og måten de overlapper hverandre på.
Her kan man se forskjell på gammel og ny mur, og måten de overlapper hverandre på.
Verneombud ved Tides anlegg på Haukås, Harald Hauge.
Verneombud ved Tides anlegg på Haukås, Harald Hauge.
Byggeleder Ingrid Anette Padøy i Vestland fylkeskommune, ønsker ikke å utdype om det er aktuelt å finne andre løsninger som kan gjøre strekningen bedre for tungtransport og myke trafikanter.
Byggeleder Ingrid Anette Padøy i Vestland fylkeskommune, ønsker ikke å utdype om det er aktuelt å finne andre løsninger som kan gjøre strekningen bedre for tungtransport og myke trafikanter.

Av

Sandor Dahl

sandor@aasanetidende.no

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker