Lokalavis for Åsane og omegn!
  • PORTEST: Tidligere i august samlet ensten 200 seg utenfor Åsanehallen for å protestere mot vedtaket som sikrer fysak i Åsane. 

– Det er mange påstander som er direkte feil

Rune Tertnæs mener Idrettsbyråden sine uttalelser til ÅT tidligere denne måneden er oppsiktsvekkende.

DEBATT: 

I forbindelse med Idrettsbyråd Linn Katrin Pilskogs uttalelser til Åsane Tidende, konstateres det at mange av hennes påstander er direkte feil, eller baseres på uriktige saksopplysninger som er innhentet.

Hun hevder blant annet at Åsane er en av de bydelene som har fått et løft av idrettsarealer den siste tiden og at det har vært en prioritet. Det er nok korrekt at antall flerbruksflater har økt, men når Åsane Arena er en privateid hall hvor flerbruksflatene hovedsakelig blir benyttet av eieren, Åsane IL, har vi liten forståelse for at idrettsbyråden trekker disse tre spilleflatene inn i sitt regnestykke hvor hun hevder at de opprinnelige tre kommunale flerbruksflatene i Flaktveithallen, Åsanehallen og Åstveithallen er blitt til fem flerbrukshaller når hun plusser på tre flater i Åsane Arena og trekker fra Åsanehallens ene flate.

Når en tar høyde for at 50 år gamle Åstveithallen ikke er godkjent for håndballkamper for utøvere over 15 år, og at fylkets nye Tertneshallen er fem meter for kort til å holde godkjent håndball banelengde, blir situasjonen nærmere status quo for oss brukere. Det er en nedgang i antall spilleflater når en tar hensyn til at Flaktveithallen er fullbooket av nærområdets egne brukere og ikke tilgjengelig for Eidsvåg, Salhus eller Tertnes håndball som alle savner en fast hjemmearena hvor en kan bygge lagmiljø. Men for all del, Åstveithallen og Tertneshallen er gode treningshaller for bydelens idrettslag.

Idrettsbyråden nevner også at Bergen kommune har kjøpt 42 ukentlige treningstimer i de tre flerbruksflatene i Åsane Arena som Idrettsrådet skal fordele og forsøke å ivareta Eidsvåg, Salhus og Tertnes innenfor denne rammen.

Det ville vært naturlig at Idrettsrådet fordelte treningstid som kommunen kjøper i private haller, men praksis viser at det er huseier, Åsane IL som selv står for tildeling av treningstid i Åsane Arena, men til hvem? Kanskje er leiebeløpet på kr 2,5 mill. gått til ishallen, eller som et driftstilskudd?

I mail til Idrettsrådet applauderer Idrettsbyråden at Tertnes håndball sier i fra om sine utfordringer med å ha stor underdekning av treningstid. Men å hevde at de har funnet en løsning ved å gi Tertnes Elite (som er en egen organisasjon) seks ukentlige treningstimer i Åsane Arena, er å gå vel langt. De fleste bergensere er kjent med at Tertnes Elite har trent og spilt sine eliteseriekamper i Haukelandshallen i 30 år. Da Åsane Arena nærmet seg ferdigstillelse, ønsket halleier å knytte til seg toppidretten som brukere. Viking Volleyball og Tertnes Elite ble forespurt, og takket ja, da arrangementfasilitetene i Haukelandshallen ikke tilfredsstilte dagens ønsker/krav.

Tertnes Elites tildelte ukentlige treningstimer i Haukelandshallen ble da overført til den nye hallen og tilsvarende timer ble fristilt via Idrettsrådet, (som er et fellesorgan for alle idrettslag som er knyttet til Idrettsforbundet) til glede for andre brukere av Haukelandshallen. Men å påstå at nevnte overføring av seks ukentlige treningstimer fra en hall, til en annen hall, gir en netto økning og bidrar til å redusere Tertnes håndball bredde sin underdekning på ca. 30 ukentlige treningstimer, må i beste fall være en misforståelse.

Idrettsbyråd Linn Katrin Pilskog har fått presentert innlegget og vil komme tilbake med et svar. 

Vi har ikke noe imot Fysak, men synes det er meget spesielt når Idrettsbyråden er tilstede på Idrettsrådet årsmøte i juni 2022 og hører diskusjonen rundt forslaget om å anmode Bergen kommune om at Åsanehallen må bli gjort tilgjengelig for idretten, etter som hallen nå står ubenyttet, mens de lokale håndballklubber har manko på treningstid. Forslaget ble enstemmig vedtatt og applaudert, uten at Idrettsbyråden tok ordet for å opplyse at hun og Bergen kommune hadde andre planer for Åsanehallen.

Tre dager etter årsmøte, fremmes det et forslag som blir vedtatt av byrådet om at Åsanehallen skal benyttes som midlertidig Fysak arena for uorganisert ungdom, mens den organiserte idretten ble sendt på dør.

Dette vedtaket var fortsatt ukjent for Idretts-Bergen, da Idrettsrådet i slutten av juni sendte et skriv til Idrettsbyråden for oppfølging av årsmøtevedtaket om bruk av Åsanehallen til idrettsformål. Ingen reaksjoner eller info kommer fra Idrettsbyråden eller hennes stab, før 16. august da hun på kveldstid sendte idrettsrådets daglige leder en mail, hvor hun informerte om byrådets Fysak-vedtak som ble foretatt 23. juni, vedr. opprettelse av midlertidig Fysakhall i Åsanehallen.

Spesielt er det også når leder i Åsane Arbeiderparti, Even Sørland går ut i Åsane Tidende og hevder at Fysak ikke vil gå på bekostning av den organiserte idretten. Men det er akkurat det som her skjer og som vi reagerer sterkt imot. Åsanehallen har nettopp vært benyttet av den organiserte idretten syv dager i uken, fra dag en. Men hva med lovligheten av å stenge den organiserte idretten ute fra en idrettshall som bl.a. er finansiert med tippemidler. Uttalelser fra departementet tyder på at Idrettsbyråden og kommunen her har en utfordring.

Det er vel ingen av oss som liker å bli holdt for narr. Men Idrettsbyrådens adferd i denne sak, kan ikke oppfattes på annen måte enn at hun holder idretts-Bergen for narr. Men det er ennå ikke for sent til å snu selv om hun står frem i Åsane Tidende og hevder at hun ikke vil snu vedtaket. Men med Bybanesaken friskt i minne , skal en ikke ta noe for gitt. Kanskje ser hun seg tjent med å slippe noen hundre idrettslagsutøvere fortsatt inn i Åsanehallen?

Kanskje Idrettsbyråden husker sin forgjenger som i januar 2021 gikk ut i Åsane Tidende og proklamerte at nå skulle den 50 år gamle Åstveithallen totalrehabiliteres og det ville bl.a. komme et nytt basseng som skulle samlokaliseres med et nytt Fysak-prosjekt. Det haster med å fremskaffe mere treningstid for flere hallidretter i Åsane bydel, slik at første skritt på veien kan være å slippe den organiserte idretten inn igjen i Åsanehallen, slik at en har avlastningsmuligheter når Åstveithallen skal rehabiliteres og Bjørnarhallen rives for å lage plass til en ny og større hall med 2 spilleflater. Men tiden er knapp. Snart skal Referansegruppen møtes for å sette opp en ny rullerende anleggsplan for de kommende fem år. Vi forutsetter at også rehabiliteringen av Åstveithallen kommer med i planen.

Rune Tertnæs

Hallkoordinator Tertnes håndball bredde

Av

Åsane Tidende

red@aasanetidende.no

Andre saker